KRITISK: – Til nå har det meste dreid som de økonomiske aspektene ved den asyl og innvandringspolitikken som blir ført fører til, men det som ser ut til å bli glemt er hva dette på sikt vil gjøre med samfunnet vårt, skriver Geir Sandvik, Årdal Frp. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.
KRITISK: – Til nå har det meste dreid som de økonomiske aspektene ved den asyl og innvandringspolitikken som blir ført fører til, men det som ser ut til å bli glemt er hva dette på sikt vil gjøre med samfunnet vårt, skriver Geir Sandvik, Årdal Frp. Arkivfoto: Truls Grane Sylvarnes.

MEININGAR

Det politiske spillet rundt mottak av flyktninger

Les kommentaren av Geir Sandvik, i Årdal Fremskrittsparti.

  • Endret

Vi kan vel alle ikke unngå å bli berørt av det som skjer rundt den store flyktningekatastrofen som utspiller seg utenfor Europas grenser i disse dager. Frp mener som eneste parti på Stortinget at det er feil å bruke milliarder av kroner på å ta imot 8000 syrere i Norge, når vi for summen det koster å ta imot en syrisk flyktning kan hjelpe opptil 27 flyktninger i nærområdene. De andre partiene må også ta innover seg at det allerede i dag sitter 5400 personer på norske asylmottak som venter på en kommune å bli bosatt i. I en slik situasjon kan vi ikke ta imot 8000 flere syriske flyktninger til norske kommuner, når kapasiteten innenfor kommunens helsetjenester, skoletjenester og andre typer tjenester allerede er sprengt mange steder. Ifølge UDI sine tall kommer det 0,7 personer på familiegjenforening for hver person Norge tar imot. Med en eventuell familiegjenforening på 5600 personer på toppen av de 8000 flyktningene de andre partiene har vedtatt å ta imot, vil kostnadene bli svært høye. Dette er en politikk som på sikt vil utfordre fundamentet i velferdssamfunnet.

Dette er en politikk som på sikt vil utfordre fundamentet i velferdssamfunnet.

Når saken var oppe i kommunestyret var Årdal Frp det eneste partiet som stemte imot et ytterligere mottak av flyktninger til kommunen. Til nå har det meste dreid som de økonomiske aspektene ved den asyl og innvandringspolitikken som blir ført fører til, men det som ser ut til å bli glemt er hva dette på sikt vil gjøre med samfunnet vårt.

I Årdal ble de folkevalgte kjent med planene med asylmottaket i kommunen etter kommunestyremøtet den 13. desember 2012. Etter at det ordinære kommunestyre møtet var heva ble de folkevalgte holdt tilbake mens presse og tilhørere ble ”sendt” på gangen. Ordfører fortalte de folkevalgte at Hero hadde tatt kontakt med han for å fortelle om planene de hadde med å etablere et asylmottak i Øvre Årdal. Hero var i sakens anledning interessert i å høre kommunens synspunkter på saken før de gikk videre med planene. Ordfører hadde stilt seg positiv til planene til Hero men sa til Hero at han ville drøfte saken med resten av de folkevalgte ved neste kommunestyremøte for så å komme tilbake med en uttalelse. Ordføreren får stor støtte fra de folkevalgte i salen og sier at han vil underrette Hero om at de kan gå videre i planlegginga av asylmottak i kommunen. I de påfølgende ukene er flere av Formannskaps medlemmene ute i media og ytrer seg svært positivt til planene. Det eneste partiet som i radio og avisinnlegg utaler seg negativt til planene er Årdal Frp.

Det eneste partiet som i radio og avisinnlegg utaler seg negativt til planene er Årdal Frp.

I Årdal er det en utbredt oppfatning at asylmottaket ble opprettet mot kommunens vilje. Dette har også blitt fulgt opp av Sogn avis og landspressen at ”Formannskapet sa samrøstes nei til å opprette asylmottak i bygda”. Dette er ikke sant og det vet pressen, og formannskaps medlemmer holder selvsagt klokelig kjeft om dette da det er til deres fordel at denne oppfatningen har satt seg i folks minne.

Riktignok ble det den 19.03.2013 gjort et vedtak i Formannskapet om ikke å gi Sitla Hotell dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til asylmottak, men det ble aldri gjort noe vedtak om å si nei til opprettelse av asylmottak i bygda. Dette kunne de etter gjeldende regler heller ikke kunnet motsatt seg. Hva som hadde skjedd hvis Årdal kommune fra første stund hadde gått mot planene til Hero blir bare spekulasjoner, men Frp vil som eneste parti ha en kommunal vetorett mot opprettelse av asylmottak i egen kommune. 

Til toppen