Frode Myklebust, førstekandidat for Lærdal Venstre. Foto: Ina Eirin Eliassen
Frode Myklebust, førstekandidat for Lærdal Venstre. Foto: Ina Eirin Eliassen

Dette meiner Lærdal Venstre

Bli betre kjend med Lærdal Venstre og kva førstekandidat Frode Myklebust (54) meiner er viktig for dei fire neste åra. 

 

Alle dei fem partia som stiller liste i Lærdal har fått sjansen til å fortelja kva dei meiner er viktigast inn mot valet. Det er ordførarkandidaten i kvart av partia som har svara på spørsmåla. 

Til toppen