KOMMUNEVAL: Porten.no har snakka med ordførarkandidatane i Lærdal og stilt dei spørsmål som vil gi svar på kva politikk dei representerer. Illustrasjonsfoto: Jan Christian Jerving/Truls Grane Sylvarnes.
KOMMUNEVAL: Porten.no har snakka med ordførarkandidatane i Lærdal og stilt dei spørsmål som vil gi svar på kva politikk dei representerer. Illustrasjonsfoto: Jan Christian Jerving/Truls Grane Sylvarnes.

Dette seier partia i Lærdal om eigen politikk

Her svarar ordførarkandidatane i Lærdal på spørsmål om kva dei vil jobbe for og tenkjer er viktig for kommunen i tida framover.

Lærdal: Porten.no ønskjer å gi lesarane våre alt dei treng veta før årets lokalval. I samband med det har kvar enkelt ordførarkandidat fått sjansen til å svare på spørsmål og fortelja deg kva deira parti står for og kva dei vil prioritere dei neste fire åra.

Under er det lenka til ein presentasjon av alle lokallaga som stiller med liste til årets kommunestyreval i Lærdal. Du kan klikka på tittelen eller biletet for å lesa om dei ulike partia.

 

Lærdal Sosialistisk Venstreparti

 

Lærdal Arbeidarparti

 

Lærdal Senterparti

 

Lærdal Venstre

 

Lærdal Høgre

 

Til toppen