DØDELEG SJUKDOM: Reinsimla som har fått påvist sjukdommen døydde i Nordfjella villreinområde i midten av mars. Foto: Harald Skjerdal.
DØDELEG SJUKDOM: Reinsimla som har fått påvist sjukdommen døydde i Nordfjella villreinområde i midten av mars. Foto: Harald Skjerdal. (Foto: Arkiv)

Dødeleg sjukdom påvist hjå norsk villrein

Veterinærinstituttet har for første gong påvist den dødelege sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) hos ein norsk villrein. Sjukdommen kan ikkje overførast til menneske.

Lærdal: Det er første gongen CWD blir påvist i Europa, og det er også det første tilfellet hos rein på verdsbasis. Det skriv Veterinærinstituttet i ei pressemelding.

Reinsimla som har fått påvist sjukdommen døydde i Nordfjella villreinområde i midten av mars. Ein hjerneprøve blei teke som eit ledd i overvakingsprogrammet for CWD hos hjortedyr.

– Sjukdommen er velkjend hos hjortedyr i Nord-Amerika. Etter grundige vurderingar av WHO er det er vist at CWD ikkje blir overført til menneske, men alle dyr som får påvist CWD skal kasserast som eit føre-var-prinsipp, seier Jorun Jarp, beredskapsansvarleg og avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Sjukdommen rammar nervesystemet hos hjortedyr, og føre gradvis til tap av nerveceller i hjernen.

I samarbeid med Mattilsynet vil Veterinærinstituttet koma med ei vurdering av forholdsreglar norske jegerar burde ta. (©NPK)

Til toppen