NEDGANG: Befolkningsveksten fram til 2040 er sterk i sentrale strøk, mens meir enn ein firedel av kommunane får befolkningsnedgang.​ Foto: Truls Grane Sylvarnes.
NEDGANG: Befolkningsveksten fram til 2040 er sterk i sentrale strøk, mens meir enn ein firedel av kommunane får befolkningsnedgang.​ Foto: Truls Grane Sylvarnes. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Ein av fire kommunar får nedgang i folketal

Befolkningsveksten fram til 2040 er sterk i sentrale strøk, mens meir enn ein firedel av kommunane får befolkningsnedgang. Sjekk din kommune her.

  • Endret

Indre Sogn: Sentraliseringa fører til sterk aldring i distriktskommunane frå eit allereie høgt nivå, viser Statistisk sentralbyrå (SSB) i sin analyse av befolkningsveksten i Noreg.

I hovudalternativet veks befolkninga med over 20 prosent i perioden 2016– 2040. Det vil vere vekst i alle fylke, men i ulik grad. Dei mest folkerike fylka veks mest, både i prosent og i talet på innbyggjarar.

Korleis ser tala ut for din kommune? Sjekk dei nedst i saka.

Oslo er på topp med 30 prosent vekst og Akershus kjem rett etter med 29 prosent. To fylke i nord, Nordland og Finnmark, får den minste veksten på rundt 7 prosent. Meir generelt vil innlandsfylka og dei nordlege fylka ha lågast vekst, i tillegg til Sogn og Fjordane og Telemark. Det er venta at folketalet i Sogn og Fjordane vil auke med 8000 til 2040.

Det er stor spreiing i veksten i kommunane. I hovudalternativet er det meir enn ein firedel av kommunane som får befolkningsnedgang, og 67 kommunar som har ein nedgang på meir enn 5 prosent.

Dette er hovudsakleg kommunar som ligg i den nordlege halvparten av landet, og mange av dei ligg usentralt til. 89 kommunar har tilnærma same folketal i 2040, mens det er vekst i dei 272 andre kommunane.

Av vekstkommunane har éin femdel over 30 prosent vekst. I hovudalternativet blir Noreg stadig meir sentralisert utover i perioden, og landsdelssentera og kommunane rundt desse vil vekse mest. (©NPK)

Kommune 2016 Hovudtal LNV HNV
Leikanger 2298 2500 2200 2700
Sogndal 7839 10600 9700 11800
Aurland 1763 1900 1700 2100
Lærdal 2172 2100 1900 2300
Årdal 5359 5000 4600 5600
Luster 5093 5500 5100 6200

 

Til toppen