STORE SUMMAR: Totalt vil nordmenn julehandle for 55,5 milliardar kroner – tilsvarende 10.700 kroner på kvar av oss, ifølge handelsorganisasjonen Virke. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix.
STORE SUMMAR: Totalt vil nordmenn julehandle for 55,5 milliardar kroner – tilsvarende 10.700 kroner på kvar av oss, ifølge handelsorganisasjonen Virke. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix.

Ekspertar trur på uendra volum i julehandelen

Kvar og ein av oss kjem til å bruke litt over 200 kroner meir på årets julehandel enn vi gjorde i fjor. Det betyr uendra volum når reknestykket vert justert for lønns- og prisvekst.

Vi kjem til å koste på oss ekstra kos i år også. Totalt vil nordmenn julehandle for 55,5 milliardar kroner – tilsvarende 10.700 kroner på kvar av oss, ifølge handelsorganisasjonen Virke.

Men auken frå desember i fjor er venta å bli minimal. Nærmare bestemt 230 kroner på kvar av oss. Og når både mat, elektronikk og klede har blitt ein god del dyrare, betyr det uendra volum på både pakkehaug og i kjøleskap samanlikna med i fjor.

Høgt nivå

– Tidene er meir usikre, og det slår inn på julehandelen. Vi ser det på forbruket elles også. I førre månad dalte forbruket, samtidig som vi generelt sparer meir, seier forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Ifølgje Virke vil julehandelen i år auke med 3,5 prosent. Det er betydeleg lågare vekst enn for eit år sidan. Men direktør for Virke mote og fritid, Bror Stende, er ikkje spesielt uroa på vegner av næringslivet:

– Vi fekk ein betydeleg vekst i fjor. Då spådde vi 5 prosent vekst og enda på 6,9. Det er med andre ord eit høgt nivå vi skal over, samtidig som utgangspunktet er litt meir uroleg enn i fjor, seier Stende.

Meir å rutte med

Prognosane som Ipsos MMI har utarbeidd for DNB, stemmer godt med Virkes tal. Svært moderat vekst i kor mykje vi handlar for og uendra i volum når ein justerer for prisvekst.

Men biletet er nyansert, understrekar Sandmæl. Ho trur prognosane kan vere for låge.

– Vi har aldri hatt meir å rutte med enn no. Eg trur at freistingane vinn over fornufta når det gjeld årets julehandel også. Mykje peiker i retning av at vi kjem til å bruke meir på årets julehandel enn det vi sjølv seier på førehand, seier ho til NTB.

Panikkhandel

Forbrukarøkonomen, som kanskje er mest kjent som ein av programleiarane i tv-programmet Luksusfellen, meiner at nokre fleire av oss kunne hatt nytte av å planleggje julehandelen litt betre. Samtidig er det lett å gi etter:

– Når prisane på elektronikk har auka med 10– 20 prosent, så kan det fort føre til at folk brukar litt meir enn dei seier at dei har planar om, fastslår ho.

I tillegg er det sånn at tre av ti kjem til å ende opp med panikk-handel rett før julaftan, noko som kjapt kan gjere gåvekjøpa dyrare enn du ser for deg på førehand. Tre av ti seier dessutan at dei kvart år brukar meir enn dei hadde planar om.

– På toppen av det heile slår effekten av det siste rentekuttet inn på kontoen no i november/desember. Så alt i alt trur eg at folk kjem til å handle for meir enn dei seier at dei har planar om, seier Sandmæl. (©NPK)

Til toppen