GAMMAL MODELL: Den elektriske Smarten høyrer til førre modellgenerasjon. Den nye modellen blir ikkje levert som elbil. Foto: Jan Harry Svendsen.
GAMMAL MODELL: Den elektriske Smarten høyrer til førre modellgenerasjon. Den nye modellen blir ikkje levert som elbil. Foto: Jan Harry Svendsen. (Bilde: Jan Harry Svendsen)

Elbilen me klarar oss utan

Han er liten, nett og kjapp i byen. Men Smart Electric Drive er samtidig elbilen ingen treng. Til det er elbilane til konkurrentane for gode.

  • Endret

I byen svippar Smart Electric Drive effektivt gjennom trafikken – og må du snu, kan han gjere det nærast over alt. Den vesle tosetaren er sjarmerande i si enkelheit der han lydlaust summar av garde. Problemet er berre at dette, trass i eit sjarmerande førsteinntrykk, er ein ganske medioker bil.

Gammal modell

Smart har nettopp kome med to nye modellar med konvensjonell drivlinje, Smart ForTwo og ForFour. Begge er for ein stor del bygde på same teknologi som Renault Twingo, og på innsida finn vi mange delar som stammar frå den franske bilprodusenten.

Artikkelen held fram under biletet.

ENKELT: Førarmiljøet er enkelt og oversiktleg. Faktisk er kvalitetskjensla betre i denne gamle utgåva enn i den nye, der mange av delane kjem frå Renault.
ENKELT: Førarmiljøet er enkelt og oversiktleg. Faktisk er kvalitetskjensla betre i denne gamle utgåva enn i den nye, der mange av delane kjem frå Renault.

Elbilen frå Smart er ei anna historie. Han er ikkje oppgradert, men er bygd på den førre modellen av ForTwo. Dermed ligg han langt under dagens modell i opplevd kvalitet – og tek med seg mange av kritikkpunkta som den førre modellen sleit med. Eitt av dei er ei køyrestilling som er ganske langt frå å vere optimal – men det aller verste er fjøringskomforten. Den vesle bilen er stiv som ein stokk – og køyrer også deretter. Samtidig er det forbløffande at ein klarar å lage ei så tung styring på ein så liten bil.

Kraftig trimma

Men hovudproblemet ligg likevel ikkje i komforten. Hovudproblemet ligg i elektrifiseringa, og det faktum at den norske importøren ikkje har evna å sjå fordelen ved å utstyre bilen med ein hurtigladar. For Smart leverer nemleg ein ladar på 22 kW. Då fyller du det 17,6 kW store batteriet på under ein time – og med det på plass i Noreg også, ville bilen hatt eit langt betre utgangspunkt.

Forbruket oppgir Smart til å vere 1,51 kWh per mil. Det er ikkje noko fantasital, under testen vår var dette faktisk eit typisk forbruk så lenge temperaturmålaren ikkje gjekk for langt ned mot null. Då auka forbruket betydeleg – og rekkjevidda fall deretter. Sjølv med økonomiindikatoren, som måler kor økonomisk du køyrer, på 100 prosent, var det sjeldan bilen hadde lyst til å rulle meir enn rundt 8 mil når det var kaldt ute.

Artikkelen held fram under biletet.

VIKTIGE: Desse to instrumenta er viktige. Instrumentet til venstre er 'tankmålaren', men det høgre instrumentet gir informasjon om kor mykje effekt du bruker.
VIKTIGE: Desse to instrumenta er viktige. Instrumentet til venstre er 'tankmålaren', men det høgre instrumentet gir informasjon om kor mykje effekt du bruker.

Utan hurtigladar seier det seg sjølv at bruksmønsteret for bilen blir svært avgrensa. For med den medfølgjande ladaren må du smørje deg med tolmod når du kjem rullande med nesten tomme batteri.

Padlar

Førarmiljøet i Smarten er enkelt, og det stoffkledde dashbordet elegant. Instrumenta avgrensar seg til ein tankmålar, eit speedometer og eit instrument som fortel deg om kva effektuttak du har eller om du regenererer.

Og akkurat regenereringa er fiffig på den vesle bilen. Frå kostbare sportsbilar kjem padlane bak rattet. Der blir dei brukte til å skifte gir med, men i Smarten styrer dei regenereringa. Eit rykk i den venstre reduserer intensiteten – og det kan vere praktisk når du skal rulle ned ein bakke. Hardare regenerering blir det om du trekkjer i den høyre paddelen. Du kan enkelt bruke regenereringa når du skal bremse deg inn mot kryss eller redusere farten.

Artikkelen held fram under biletet.

LITE: Bagasjerommet er ikkje blant dei største – men kor mykje treng du eigentleg å ha med deg når du skal 8 mil av garde? Under plastdekselet er det plass til ladekabel.
LITE: Bagasjerommet er ikkje blant dei største – men kor mykje treng du eigentleg å ha med deg når du skal 8 mil av garde? Under plastdekselet er det plass til ladekabel.

Vel annleis

Med ein pris som begynner på 129.900 kroner, kan Smart verke som eit kupp. Sanninga er likevel at han nok ikkje er det. Aller mest fordi han berre har to sete og ikkje har moglegheita for å hurtiglade. Det gjer at bruksverdien til bilen blir svært avgrensa. Betre blir det ikkje av at både Mitsubishi i-MiEV og Citroën C-zero både har plass til fire personar og har hurtiglading via Chademo, og det til omtrent same pris som Smart forlanger for sin Electric Drive.

Dermed bør ikkje valet vere vanskeleg – om du då ikkje har eit sterkt ønske om å velje ein elbil som ikkje så mange andre har.

Til toppen