Eldre digitalisering

- Banktenester, kjøp og salg og bestilling av reiser og shopping, nyheiter, sosial kontakt, brev, kontakt med det offentlege, skjema. 

 

Difi:
Grete Fischer, leiar eldrerådet: 

https://www.difi.no/artikkel/2014/12/de-eldre-er-klare-bli-digitale

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat-2014-5-digital-nok-motivasjon-og-barrierer-for-digital-kommunikasjon.pdf

Til toppen