Eldre person smitta av korona i Lærdal. Stenger bu- og omsorgsheim
(Foto: Magnhild Aspevik)

Eldre person smitta av korona i Lærdal. Stenger bu- og omsorgsheim

Ein nærkontakt bur på Lærdal bu- og omsorgsheim.

Lærdal: Tordsdag vart Lærdal kommune kjend med at ein eldre person av smitta av korona i kommunen. 

– Smittekjelda er ukjend og tilbake i tid. Alle nærkontaktar er identifisert og sit i karantene, skriv kommunen på sine sider. 

Til samman er fem personar rekna som nærkontaktar. 

Stenger bu og omsorgsheim

Ein av nærkontaktane bur på Lærdal bu- og omsorgsheim. Kommunen må inntil vidare stenge instituasjonen for besøk av pårørande. 

I tillegg til nærkontaktane gjennomfører kommunen ei omfattande smittesporing og testing av aktuelle personar. 

– Kommunen har gjennomført smittesporing. Alle som er aktuelle for testing er kontakta og vert testa i dag, skriver kommunen. 

Lærdal bu- og omsorgsheim Foto: Arkiv

– Me har ikkje eit utbrot

Kommunen presiserer på heimesida at det ikkje er noko utbrot i Lærdal på dette tidspunktet. 

– Det er som alltid viktig at alle er nøye med å følgje dei nasjonale smittevernreglane, skriv kommunen. 

Kommunen har ikkje planar om å tilrå stenging av arrangement i kommunen. 

Til toppen