En katastrofe for norske strømkunder
(Foto: Truls Grane Sylvarnes / Arkiv)

MEININGAR

En katastrofe for norske strømkunder

"Flere strømkablerkabler til utlandet, uansett hvem som bygger dem, vil drive prisene på strøm ytterligere opp. Det er også hensikten" skriv forfattar Hogne Hongset i denne kronikken.

Innholdet i boka MAFIELA lå til grunn for et intervju med meg i Klassekampen i onsdag 14.september. Saken om flere kraftkabler til utlandet var også tema i Dagsnytt 18 mandagen i forkant. Der var jeg i debatt med Oluf Ulseth i Energi Norge. 

Programlederen åpnet med å spørre om hvorfor boken heter MAFIELA. Jeg svarte at det henger sammen med at jeg oppfatter kraftbransjens måte å omtale nye utenlandskabler på som uryddig og til dels uredelig. Det er faktisk det MAFIELA handler om. Oluf Ulseths opptreden i debatten bekreftet inntrykket av uredelig kommunikasjon til fulle.

FORFATTAR: Hogne Hongset har skrive boka MAFIELA med eit kritisk søkelys på bygginga av straumkablar til utlandet. Privat foto
FORFATTAR: Hogne Hongset har skrive boka MAFIELA med eit kritisk søkelys på bygginga av straumkablar til utlandet. Privat foto

Kraftbransjen ønsker flere strømkabler til utlandet, og har fått regjeringen med på å endre energiloven for å åpne for at kraftselskapene selv kan bygge utenlandskabler. Nå har Statnett enerett til dette. Lovendringen skal behandles i Stortinget i oktober. 

Hovedoppslaget i Dagsrevyen onsdag 14.september var en rå dokumentasjon av at strømkablene til utlandet driver prisene på strøm opp her i landet. Flere kabler, uansett hvem som bygger dem, vil drive prisene på strøm ytterligere opp. 

Det er også hensikten. Og ingen, selv ikke Oluf Ulseth, benekter at så vil skje. Uenigheten går på hvor stor økningen blir, og hvem som betaler gildet. Det er her i landet 95% av kraften selges, så økte priser vil sende milliarder inn i kraftselskapenes kasser fra folk flest. Ett øre økt strømpris gis kraftselskapene 1300 millioner mer i kassa, hvert år.

Statnett og IEA(Det internasjonale energibyrået) har i ferske analyser beregnet at kraftprisen i Norge vil stige fra dagens 21-22 øre pr kwh, til i området 41-45 øre i 2030. Det er ikke lenge til. Gang opp 1300 millioner med 20, så har du et bilde av hva slags økte inntekter kraftselskapene ser for seg. Hvert år. 

Les også: Reknar med låge straumprisar i mange år

Ulseth benekter ikke dette, men hevder at kraftkablene, og spesielt nye kraftkabler, bare vil bidra «marginalt» til prisstigningen. På spørsmål om hvem som skal betale regningen, norske forbrukere eller økt inntekt fra eksport, nektet Ulseth å svare. Gjentatte ganger. Det er uredelig, så lenge Ulseth vet svaret meget godt.

95 % av de økte inntektene skal komme fra meg, deg og alle andre som bruker strøm her i landet! Nye utenlandskabler vil ikke eksportere el-kraft, de vil eksportere konkurransekraft. Og dermed arbeidsplasser.

Så jeg har to spørsmål til deg, Oluf Ulseth:
1) Statnett og IEA hevder at strømprisen i Norge vil bli doblet, og stige til over 40 øre pr kwh i 2030. Bestrider du dette?
2) Hvem skal betale for de økte inntektene som kraftselskapene vil få?

Til orientering for leseren er produksjonsprisen for norsk vannkraft i størrelsen 5 øre/kwh.

Jeg syns nok det norske folk har krav på at du svarer på spørsmålene. Men jeg er likevel noe i tvil om hvorvidt du vil gjøre det, dessverre. Og det er kanskje like lurt å la være. 

Det sies at enkelte kommunikasjonsrådgivere lærer fra seg følgende nødregel i krisekommunikasjon: "If you are in deep shit, keep quiet!"

Hogne Hongset - forfatter av boken MAFIELA 
 

Til toppen