URETTVIST: Rektor Ole Jørgen Øygarden ved Sogndal vidaregåande skule liker dårleg den føreslåtte endringa i bortebuarstipendet.
URETTVIST: Rektor Ole Jørgen Øygarden ved Sogndal vidaregåande skule liker dårleg den føreslåtte endringa i bortebuarstipendet. (Bilde: Halvor Farsund Storvik)

Endra vilkår for bortebuarstipend slår hardt ut i Sogn

Elevar frå Årdal, Balestrand, Vik, Luster og Lærdal er blant dei som har hatt rett på stipendet, men som no risikerer å miste det. – Det vil råke mange av elevane våre som bur på hybel kraftig, seier rektor i Sogndal.

Sogndal: Sogn og Fjordane er det fylket i Noreg der flest elevar får bortebuarstipend. Til no har elevar som bur over 40 kilometer frå skulen fått stipendet, no vil regjeringa flytte grensa til 60 kilometer.

– Det vil råka mange av elevane våre som bur på hybel kraftig. Det er eit framlegg eg ikkje likar i det heile teke og eg håpar dei ikkje for gjennomslag for det, seier rektor Ole Jørgen Øygarden ved vidaregåande i Sogndal.

Han har ikkje tal på kor mange elevar som kan bli råka av endringa, men elevar frå både Årdal, Balestrand, Vik, frå Skjolden og Veitastrond i Luster og Borgund i Lærdal står i faresona. 

Mange av desse kan få valet om flytte heim, eller betale ekstrakostnaden frå eiga lomma. 

– Ein time reisetid kvar veg, kan vera i overkant for mykje for ein del elevar. Då kan dagane bli i overkant lange. Eg tykkjer det er sosialt urettvist, seier Øygarden.

Òg AUF Sogn og Fjordane er blant dei som reagerer.

– Om ein stortingsrepresentant bur meir enn 40 kilometer frå Stortinget får vedkomande dekka eiga leiligheit. Då skal i alle fall elevar i den vidaregåande skulen få bortebuarstipend på like vilkår, seier Henrik Thorsnes Lefdal i AUF Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

Til toppen