NØYAKTIG: Frå no av kan ein planleggje reisa si meir nøyaktig enn før. På kringom.no kan ein også søke etter lokale haldeplassar. FOTO: AtilÅ
NØYAKTIG: Frå no av kan ein planleggje reisa si meir nøyaktig enn før. På kringom.no kan ein også søke etter lokale haldeplassar. FOTO: AtilÅ

Endringar i rutetidene

På nettsida Kringom.no finn ein reiseplanleggjar for reisa til kvar og ein. Tidlegare kunne ein berre søkje på rutebilstasjonar og dei mest brukte haldeplassane. Frå no av kan ein også søke på lokale haldeplassar, noko som tyder at ein får meir nøyaktige tidspunkt for reisa. 

Blir ikkje trykt

Rutehefte blir ikkje trykt på papir i år. Dette betyr at ein må anten ha tilgang til nettverk, eller ein kan ringe Ruteopplysninga på nummeret 177. Rutetabellane blir også tilgjengelege for nedlasting på nettsida. Ein annan måte å skaffe seg ruteheftet på er å bestille utskrift av Ruteopplysninga eller hjå det lokale ruteselskapet.

Ruteinformasjon og reiseplanleggjar finn du her.
 

Til toppen