Ein stolt gut viser fram mesterverket sitt
Ein stolt gut viser fram mesterverket sitt (Foto: Steffen Starheim)

Engasjerte born får prøve seg som kunstnarar

Kulturspiren sørga for å fargelegge frivilligdagen i parken. (Bildegalleri lenger ned på sida.)

Sogndal: Fleire laurdagar i året stiller kulturspiren opp i kulturhuset med utstyr for at born skal få teste den kunstneriske sida si. Denne laurdagen, nemleg på frivilligdagen, stiller dei også opp for borna, men no tek dei med seg utstyret utandørs.

VILDE YLVISÅKER FØRDE: Stiller på frivilligdagen for tredje gong, kvar gong med kulturspiren. Foto: Steffen Starheim

− På kulturspiren er der aktivitetar som perling, teikning, spikking og mykje anna. Men på frivilligdagen pleier vi som oftast berre å ha med måling til borna.

− Alle som er interessert får kvar sin frakk og pensel, så kan dei få male det dei ynskjer, seier Vilde Ylvisåker Førde, frå kulturspiren. 

Ser talent i borna

Det kjem som oftast mange born innom boda til kulturspiren på laurdagane. Der blir det observert store talent.

− Det er mange som målar den typiske sola og regnbogen, men så har du dei som måla utrulig fascinerande måleri med ein god teknikk, fortell Vilde. Ho trur at så lenge ein helde borna med dei rette reiskapane kan dei gjere noko stort.

Kulturspiren er eit aktivitetstilbod for born og unge mellom 5 og 15 år.
samlingene er eit samarbeid mellom Sogndal kulturhus og frivillige organisasjonar og enkeltpersonar i Indre Sogn. 

AKTIVITETSTILBUD: (Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
Ein stolt gut viser fram mesterverket sitt (Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
VILDE YLVISÅKER FØRDE: Stiller på frivilligdagen for tredje gong, kvar gong med kulturspiren. (Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
(Foto: Steffen Starheim)
Til toppen