TAKKAR AV: Leon Bakkebø sluttar som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd.
TAKKAR AV: Leon Bakkebø sluttar som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd. (Foto: Helge Hansen/Montag as)

Etter berre eit drygt år i jobben takkar sjefen for næringsrådet for seg

Leon Bakkebø gir seg som dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd. No har styret fram til 1. oktober til å finna ein person som kan fylla rolla.

Fylket: I ei pressemelding onsdag opplyser Sogn og Fjordane Næringsråd at dei ser etter ny dagleg leiar. Det skjer etter at noverande dagleg leiar, Leon Bakkebø, har takka for seg.

– Bakgrunnen for at eg avsluttar arbeidsforholdet er at familien på forsommaren bestemte oss for å flytte til Oslo. Då vart det naturleg å søkje etter nye jobbutfordringar der, seier han ifølgje pressemeldinga.

DELTE KJENSLER: Styreleiar i næringsrådet, Yngvè Hallen, har forståing for valet til Bakkebø, men tykkjer samstundes det er leit. Foto: Halvor Farsund Storvik/arkiv

Får toppjobb i Oslo

Bakkebø har vore dagleg leiar i næringsrådet sidan april 2017. I oktober startar han i ei nyoppretta stilling som finansieringsdirektør i Innovasjon Norge.

– Det er sjølvsagt trist å gje seg etter så kort tid i næringsrådet. Men eg er trygg på at dette arbeidet blir vidareført på ein god måte.

Sogn og Fjordane Næringsråd er ein medlemsorganisasjon for bedrifter i fylket. Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane tok iniativ til stiftinga i 2016. Målet er å auka verdiskapinga i fylket, ved å inspirera til auka samarbeid og kunnskapsdeling mellom bedriftene.

Hallèn har hastverk med å finna ny leiar

– Når han først skal slutta synest me det er kjekt at han har fått ein så sentral posisjon i eit nasjonal apparat. Me håpar me kan halda fram å spela på lag, og me kjem til å bruka han som ein ressurs òg i framtida, seier styreleiar Yngve Hallén om avgangen.

Styret jobbar no med å få på plass ein som kan ta over i jobben.

– Det har vore sommar, men no når me er tilbake frå ferie vil me legga ein strategi i nær framtid. Leon er med på laget fram til han startar i ny jobb 1. oktober. Det er ønskjeleg å få på plass ein ny dagleg leiar snarast, seier Hallén.

Til toppen