ROLLEBYTE: Held utviklinga fram, er det ikkje lenge før Luster og ordførar Ivar Kvalen går forbi Årdal og ordførar Arild Ingar Lægreid på folketalsstatistikken.
ROLLEBYTE: Held utviklinga fram, er det ikkje lenge før Luster og ordførar Ivar Kvalen går forbi Årdal og ordførar Arild Ingar Lægreid på folketalsstatistikken. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Luster vil truleg snart passera Årdal som nest største kommune i Indre Sogn

Sjekk korleis din kommune greidde seg.

Indre Sogn: Fredag la Statistisk sentralbyrå ut statistikk over folkemengda slik han var 1. januar 2018.

Tala er lite lystig lesnad for dei fleste kommunane i Indre Sogn. Sjå tabell nedst i saka.

Berre i Sogndal og Luster aukar folketalet meir enn landssnittet på 0,7 prosent. Leikanger veks òg så vidt, medan det har blitt færre folk i resten av kommunane i Indre Sogn. Nedgangen er størst i Vik, Balestrand og Årdal, mellom 1,6 og 2,0 prosent.

Held trenden fram vil Luster ganske snart passera Årdal som nest største kommune i Sogn.

Legg me saman tala for alle kommunane, vert det klart at me er knapt litt fleire sogningar enn 1. januar i fjor, nemleg 28 personar. Det er ein auke på 0,1 prosent.

I Sogn og Fjordane minka folketalet med 33 personar, ned 0,03 prosent.

I Norge vaks folketalet med 37 300 personar i 2017 og nådde tett opptil 5,3 millionar. Veksten på 0,7 prosent er likevel den svakaste sidan 2005.

Stad Folketal 2017 2018 Endring i %
Vik 2722 2674 -1,8
Balestrand 1288 1262 -2,0
Leikanger 2332 2345 0,6
Sogndal 7941 8059 1,5
Aurland 1787 1778 -0,5
Lærdal 2159 2153 -0,3
Årdal 5363 5277 -1,6
Luster 5151 5223 1,4
Heile Indre Sogn 28 743 28 771 0,1
Sogn og Fjordane 110 266 110 230 0,0
Til toppen