BIDREG: Jan Steinar Hole frå Fagforbundet i Lærdal oppfodra andre organisasjonar til å bidra til spleiselaget. Foto: Camilla Skjær Brugrand. 
BIDREG: Jan Steinar Hole frå Fagforbundet i Lærdal oppfodra andre organisasjonar til å bidra til spleiselaget. Foto: Camilla Skjær Brugrand. 

Fagforbundet gir 10.000 kroner til MR-maskin

No utfordarar dei andre arbeidstakarorganisasjonar i Indre Sogn til å gjere det same. 

Lærdal: Under Fagforbundet sitt styremøte tysdag vart det bestemt at dei vil bidra med 10.000 kroner til spleiselaget for å få MR-maskin til Lærdal sjukehus. 

– No oppfordrar og utfordrar me andre arbeidstakarorganisasjonar i Indre Sogn til å bidra også, seier Jan Steinar Hole frå Fagforbundet i Lærdal 

Sogn regionråd har tidlegare oppfordra alle kommunane i Indre Sogn til å ta del i finansieringa av ei MR-maskin til sjukehuset i Lærdal. Prislappen på maskina er på totalt 10 millionar kroner. 

Årdal kommune har tidlegare sagt at dei er villige til å gå inn med 800.000 kroner for å få på plass ei MR-maskin i Lærdal. 

Rett før helga, bestemte også Sogndal helselag seg for å gje 100.000 kroner til ei ny MR-maskin ved Lærdal sjukehus.

Rådmannen i Sogndal vil også rå til at kommunen løyver 800 000,- til innkjøp av MR-maskin.

Til toppen