SKRIKANDE: Faglærte innanfor bygg og anlegg er yrkesgruppa arbeidsgjevarar slit mest med å få tak i. Illustrasjonsfoto
SKRIKANDE: Faglærte innanfor bygg og anlegg er yrkesgruppa arbeidsgjevarar slit mest med å få tak i. Illustrasjonsfoto

Faglærte til bygg og anlegg vanskelegast å få tak i

Fagfolk til bygg og anlegg er den arbeidskrafta som er vanskelegast å få tak i her i landet, ifølgje norske arbeidsgivarar.

  • Endret

– Noreg har eit skrikande behov for faglærte. Ungdom som vel yrkesfag, får ikkje fullført utdanninga på grunn av mangel på læreplassar, seier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Omsetnaden i bygg- og anleggssektoren har vakse med 42 prosent sidan 2010. I same periode har talet på elevar, lærlingar og lærlingkandidatar på yrkesfaglege utdanningar auka med 2,9 prosent.

– Unge vel vekk yrkesfag og går for akademiske yrke. Dei vil bli økonomar, advokatar og samfunnsvitarar. Men vi må i større grad utdanne ungdom til jobbar som det er bruk for, seier Brath.

Likevel synest situasjonen ikkje å vere spesielt dramatisk. I ei undersøking blant 751 norske arbeidsgivarar, svarer 84 prosent at dei ikkje opplever problem med rekrutteringa. I fjor svarte 70 prosent det same.

Dette er dei ti vanskelegaste jobbane å finne folk til:

1. Faglært arbeidskraft

2. Seljarar

3. Teknikarar

4. Juridisk personale

5. Legar og helsepersonell (ikkje sjukepleiarar)

6. IT-personell

7. Sekretærar, resepsjonistar og administrative assistentar

8. Sjåførar

9. Ingeniørar

10. Rekneskap (©NPK)& økonomimedarbeidarar

Til toppen