FAMILELIKHET: Fronten på den nye Toyota RAV4 har samme trekk som på andre modeller fra merket. Foto: Jan Harry Svendsen
FAMILELIKHET: Fronten på den nye Toyota RAV4 har samme trekk som på andre modeller fra merket. Foto: Jan Harry Svendsen

Farvel til diesel

(NPK-NTB Tema): Toyota kuttar diesel heilt i folke-SUVen RAV4 og satsar på hybridteknolgi. Vi har prøvekøyrt bilen som raskt kan bli ein folkefavoritt.

Frå å vera sjølve redninga for bilismen har diesel fått eit dårleg rykte. Drivstoffet har blitt eit politisk hatobjekt, og blir av mange sett på som sjølve verstingen. For Toyota kunne ikkje timinga ha passa betre, når dei no kuttar ut dieselmotorane i RAV4 for å erstatta dei med hybrid.

Over halvparten hybrid

I 2015 auka marknadsdelen for hybridbilar frå 8,1 prosent i 2014 til 12,4 prosent. Til saman 18.711 nordmenn kjøpte ein hybrid i 2015 – og sjølv om det er hybridane som kan ladast som får mest merksemd, er det dei tradisjonelle hybridane som står for størstedelen av salet.

Sjølv om Toyota ikkje satsar på ladbare hybridar, er dei likevel unike på hybrid i Noreg. I 2015 selde merket fleire hybridar enn alle andre merke til saman – og heile 59 prosent av alle Toyotaane som blei registrerte i Noreg var ein hybrid.

Kraftfull

Den nye Toyota RAV4 er difor nesten dømd til å bli ein suksess her heime: Drivlinja i bilen er den same som Lexus brukar i den vesle NX300h. Dermed er det ingen overraskingar i vente når du trykkjer inn startknappen og vippar girveljaren ned til drive.

Med ei systemyting på 197 hestekrefter er denne utgåva av Rav 4 den sterkaste gjennom tidene. Samtidig er det den mest drivstoffgjerrige, sjølv om vi ikkje var heilt i nærleiken av å nå dei eigne forbrukartala til Toyota. Dei oppgjev nemleg eit blanda forbruk på 0,49 liter per mil og eit utslepp av CO2 på 115 gram.

Få overraskingar

Køyremessig byr ikkje den nye RAV4 på overraskingar. Som før køyrer han stabilt og sikkert, og berre med fullt pådrag har denne hybriden med framhjulsdrift visse utfordringar i høve til å få alle kreftene ned i bakken på saltsleip vinterveg. Det er eit problem som enkelt blir borte dersom du vel utgåva med firehjulsdrift – som også dei fleste kundane kjem til å velja. Med firehjulsdrift aukar også tilhengjarvekta til 1.650 kilo. Med framhjulsdrift kan bilen berre trekkja 800 kilo.

Ny front

Har du den noverande utgåva av Rav 4 i garasjen, vil du raskt kjenna deg att i den nye utgåva. Rett nok er den nye Toyota-fronten på plass, og baklysa har fått ny lyssignatur. Men karosseriet er så å seia uendra frå den førre utgåva.

Innvendig er det same historia. Ein ny og betre skjerm mellom instrumenta og litt fleire funksjonar er dei synlege endringane samanlikna med den førre utgåva av Rav 4.

Dermed at bilen vare på den gode plassutnyttinga, det romslege bagasjerommet med den svært låge innlastingshøgda og den gode komforten.

Lettkøyrd

Det blir vanskeleg å kritisera Toyota for denne bilen. Han er kanskje ikkje den mest spennande bilen i verda, og heller ikkje den mest nyskapande – men totalpakken er eit velfungerande og sikkert val. Sjølv den trinnlause kraftoverføringa har blitt betre og fungerer no som eit kva som helst anna automatgir utan å verka masete eller påtrengjande. Med på kjøpet for du saumlaus akselerasjon og ein så lettkøyrd bil som du nesten berre finn i reine elbilar.

Inne i bilen har Toyota framleis ein veg å gå. Konkurrentane, spesielt Volkswagen, kan by på meir elektronikk, fleire assistentar og ein betre finish.

Få assistentar på grunnmodellen

Grunnmodellen av Rav 4 heiter Life. Då kostar hybriden med framhjulsdrift 365.400 kroner. For den prisen snyt Toyota deg for Safety Sense systemet sitt. Skal du ha førarassistentar som autolys, skiltattkjenning og autobrems med fotgjengarattkjenning, er det altså neste utstyrsnivå du må opp på. Då aukar prisen til 388.700 kroner – eller 427.200 kroner om du vil ha firehjulsdrift.

Til toppen