KOM I MÅL: Vegards krefttråkk, med Vegard Skjeldestad i spissen, har mobilisert stort for å få gje kreftråka barn ein pust i kvardagen.
KOM I MÅL: Vegards krefttråkk, med Vegard Skjeldestad i spissen, har mobilisert stort for å få gje kreftråka barn ein pust i kvardagen. (Bilde: Halvor Farsund Storvik)

Fekk frivilligprisen for innsatsen for å hjelpe kreftråka barn

– Prisen er ikkje til meg men til heile gjengen, alle tjue som sykla, pluss servicegjengen, sikkert nesten førti totalt. Det hadde ikkje gått uten dei, seier Vegard Skjeldestad, mannen bak innsamlingsaksjonen.

Sogndal: Ved å slite seg gjennom 430 kilometer på sykkel i Jotunheimen Rundt greidde Vegards krefttråkk i sommar å samle inn over 200.000 kroner til kreftsaka.

For innsatsen fekk dei frivilligprisen til Sogndal kommune, som vart delt ut laurdag under arrangementet Sognahelg.

– Det var kjempekjekt og noko eg absolutt ikkje hadde rekna med. Det viser at folk set pris på det me gjer, seier Vegard Skjeldestad.

Pengane skal brukast til å arrangere ei aktivitetshelg for kreftråka born i Sogndal i slutten av oktober.

– Det gler eg meg til, det blir utruleg kjekt. Eg håper at me kan få visa Sogn frå ei fantastisk side, seier Skjeldestad.

Han var tolv år då han i 1994 sjølv fekk blodkreft. Enno hugsar han kor mykje det betydde å få slike små avbrot i sjukehustilvêret, som gjorde at han for ei stund kunne gløyme sjukdomen. 

– Eg håpar og trur at det blir kjempekjekt for dei som er ramma, at dei kan få eit friminutt, få tankane litt vekk frå elendigheita og eit boost til å stå på vidare. Det var no slik eg hadde det sjølv, seier Skjeldestad.

Til toppen