Fem parti stiller valliste i Lærdal

Fem parti stiller valliste i Lærdal

Det er dei fem partia som også stilte liste til kommunevalet i 2011, som skal knive om røystene i Lærdal kommune i september. 

Då fristen gjekk ut for å levere listeframlegg i slutten av mars hadde Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Arbeiderparti og Senterparti levert inn valliste for perioden 2015 til 2019. 

Valdagen for kommunstyrevalet og fylkestingetsvalet er sett til måndag 14. september. I Lærdal er dei seks røystekrinsane på Frønningen, Erdal, Lærdalsøyri, Tønjum, Rikheim/Ljøsne og Berge.

Ved kommuneval skal listeframlegga ha minimum sju kandidatar og maksimalt 53. Av desse kan inntil seks personar få røystetillegg, desse er utheva i listene under. 

 

Lærdal Senterparti

1. Jan Geir Solheim

2. Gunn Beate Sjøthun

3. Helge Bjørkum

4. Gro Starheimsæter

5. Marit Breistøl

6. Viktor Yttri

7. Johanne Gjesdal Mo

8. Vidar Gram

9. Aleksander Mo

10. Linda Natvik

11. Knut Raa jr.

12. Toril Tørvi

13. Lars Nesse

14. Marita Tønjum Skjerdal

15. Jens Reidar Ljøsne

16. Elisabeth Thyri

17. Britt Sanden

18. Anders Voll Eltun

19. Olav Wendelbo jr.

20. Sigurd Eri Hagen

21. Svana Haldorsdottir

22. Lars Petter Nesse

23. Svein Vidar Nemeth 

 

Lærdal Arbeiderparti

1. Kåre Mentz Lysne 

2. Aud Irene Ramshus 

3. Audun Mo 

4. Linda Kvam Bjørkum 

5. Jarle Offerdal 

6. Edel Margrethe Ørbeck Mo 

7. Tom Stian Nundal 

8. Karin Judit Moen 

9. Halvard Lunden 

10. Vilde Dvergsdal 

11. Tommy Mo Aarethun 

12. Eli Kristine Vindedal 

13. Kjell Inge Sanden 

14. Inger Bakken 

15. Sigurd Kirkevoll 

16. Jan Steinar Hole 

17. Marcela Caceres Labarca 

18. Leiv Aasen 

19. Anne Karin Kvamme 

20. Kristen Olav Grøttebø 

 

Lærdal Høgre

1. Trond Øyen Einemo

2. Frøydis Helland

3. Knut Opdal

4. Brita Einemo

5. Øystein Lysne

6. Lise Cirotzki

7. Jarle Molde

8. Vilhelm Rumohr

9. Jon E. Tamnes

10. Guro Olsen

11. Truls Ringø

12. Olav Haugen

13. Kjell Rune Humborstad

14. Oskar Brugrand

15. Rune Einemo

16. Robert Øyen Einemo

17. Gerd A. Skalle

18. Kaare Helland

 

Lærdal Sosialistisk Venstreparti

 1. Annike Vanberg                                                                                                     

2. Øyvind Hamre                                                                                              

3. Anne Marie Hovland                                                                                             

4. Jens Rikheim 

5. Ingjerd Leirstein Bøkenes

6. Iris Blaaflat

7. Ingebjørg Voll 

8. Jan Olav Fretland 

9. Laila Irene Elvagjeng

10. Siv Hege Glorud 

11. Ingrid Vindedal 

12. Anna Jorunn Avdem  

13. Øystein Bratteteig

14. Kristin Bolstad

15. Berit Vangen                                                                                                      

16. May Sonja Myrmel                                                                                            

17. Anne Sofie Ljøsne

 

Lærdal Venstre

1. Frode Myklebust

2. Astrid Grøndal Trulssen

3. Per Åke Evjestad

4. Lisbeth Skjulhaug

5. Franz Henriksen

6. Linda Hillestad Johansen

7. Olav Grøttebø

8. Marianne Øren

9. Rune Arthur Nicolaysen

10. Ingeborg Teigen

11. Olav Vestrheim

12. Eivind Myklebust Øren

13. Torbjørn Skjulhaug

Til toppen