ØNSKJER Å SATSA: Viss reknestykket går opp, vil Norsun investera fleire milliardar for å ti- eller tjuedoble produksjonen på fabrikken i Årdal.
ØNSKJER Å SATSA: Viss reknestykket går opp, vil Norsun investera fleire milliardar for å ti- eller tjuedoble produksjonen på fabrikken i Årdal. (Foto: Halvor Farsund Storvik)

Fersk analyse spår 274 nye arbeidsplassar om Norsun satsar på fabrikkutviding

Ringverknadane er store om Norsun doblar produksjonen, viser utrekningar frå Vista analyse. Men ambisjonane til industriverksemda i Årdal er langt større enn det.

Årdal: I ein rapport frå tankesmia Norsk klimastiftelse blir Norsun i Årdal løfta fram som eitt av seks eksempel på grøne verksemder på Vestlandet som vil skapa hundrevis av nye arbeidsplassar i framtida.

I TENKEBOKSEN: Fabrikksjef Steinar Talle seier det er kompliserte reknestykke som skal gå opp før styret i Norsun gir grønt lys til utvidingsplanane. Foto: Arkiv

– Solenergi veks over heile kloden, og silisiumskiver er ein viktig komponent i solcellene. I Årdal blir det produsert slike skiver med det lågaste CO2-avtrykket i verda. Dette er eit viktig konkurransefortrinn for Norsun, står det i rapporten.

Dei viser til ein analyse som spår at Norsun vil generera 274 nye arbeidsplassar dersom planane om å dobla produksjonen blir sett ut i live.

Dei fleste arbeidsplassane vil koma lokalt

Av desse arbeidsplassane vil 75 koma på fabrikken i Årdal, resten vil koma som ringverknader av Norsun-satsinga. Men òg desse jobbane vil i stor grad vera lokale, trur mannen bak analysen.

– Me har ikkje rekna på akkurat dèt, men mange av arbeidsplassane vil bli skapte i tenesteytande næringar, og slike tenester kan du ikkje kjøpa langt vekke, seier Jens Furuholmen i Vista Analyse, og nemner helse, undervising og den lokale matbutikken som eksempel.

– Sett opp mot verdien av det dei produserer, så har Norsun få tilsette. Samtidig skal dei som jobbar der plukka opp ungane i barnehagen og handla på Kiwi etter jobb. Det er bransjar som krev mykje arbeidskraft samanlikna med produksjonsverdien, seier han.

Talle: – Me driv framleis og planlegg 

Norsun har i dag 224 tilsette. Hovudkontoret er i Oslo og fabrikken på Årdalstangen. Analysen tek utgangspunkt i ei dobling av produksjonen. Men ambisjonane til Norsun er langt større.

– Me har tidlegare snakka om tidobling, men det kan fort bli snakk om å tjuedobla produksjonsvolumet frå i dag, seier fabrikksjef Steinar Talle.

Ei eventuell full utbygging vil skje i tre trinn. Det første vil vera å byggja ein pilotfabrikk for å testa ut ny teknologi, dei to neste blir å byggja ut produksjonen basert på denne nye teknologien.

Talle seier det er vanskeleg å tidfesta når me kan venta ei avgjerd på om det blir utbygging.

– Me driv framleis og planlegg. Det er eit stort prosjekt, seier han.

Til toppen