TRIVST BEST I SALTVATN: Lakselus lever berre i sjøvatn, og det har difor vore klart lenge at dei ikkje kan leva i ferskvatn i lang tid. Arkivfoto: Henning Urke.
TRIVST BEST I SALTVATN: Lakselus lever berre i sjøvatn, og det har difor vore klart lenge at dei ikkje kan leva i ferskvatn i lang tid. Arkivfoto: Henning Urke. (Foto: Arkivfoto)

Ferskvatn drep best unge lakselus

Lakselus toler ferskvatn svært dårleg i tida like etter ho har festa seg på ein fisk, seier forskarar på Havforskingsinstituttet.

Lærdal: Lakselus lever berre i sjøvatn, og det har difor vore klart lenge at dei ikkje kan leva i ferskvatn i lang tid. Om fisk med lus sym opp i ferskvatn dett lusene av etter ei stund og døyr.

No har forskarar undersøkt kor lenge dei unge lusene kan opphalda seg i ferskvatn og kor godt dei greier seg.

– Resultatet viser tydeleg at lus toler ferskvatn dårlegast i perioden like etter ho har festa seg på fisken, seier Frode Oppedal, forskar på Havforskingsinstituttet.

Han meiner til dømes ferskvatnbasseng i toppen av merdane kan ha dødeleg effekt på lusene.

Òg i naturen brukar laks ferskvatn som avlusing, og det er observert sjøaure som sym opp i elvar om han har mange lus på seg. (©NPK)

Til toppen