OTTATUNNELEN: Ottatunnelen og dei andre tunnelane langs Lustrafjorden nærmar seg ferdig.
OTTATUNNELEN: Ottatunnelen og dei andre tunnelane langs Lustrafjorden nærmar seg ferdig. (Foto: Arkiv)

Fire tunnelar i Luster held stengt dei neste dagane

Arbeidet langs Lustrafjorden nærmar seg slutten, men dei neste døgna vil opp til fire tunnelar halda stengt på ulike tidspunkt.

Luster: I natt heldt både Ottatunnelen, Råumtunnelen, og Røneidtunnelen stengt i periodar på opptil 30 minutt grunna vedlikehaldsarbeid. Dei opna for fri ferdsel klokka 06:00 i dag.  

Resten av klokkesletta for stengingane kan du sjå her. 

Onsdag:
Ottatunnelen held fyrst stengt frå 08:00 til 12:00 med gjennomkøyring kvar heile time. Deretter vil tunnelen halda stengt frå 16:00 til 19:00. Utrykningskøyretøy kan passera.

Også Gullringtunnelen mellom Skjolden og Luster vil halda stengt ei stund onsdag. Frå klokka 12:00 til 17:30 kan tunnelen bli stengt på periodar inntil 20 minutt. Utrykningskøyretøy kan passera. 

Råumtunnelen vil vera stengt mellom 11:00 og 17:00 med gjennomkøyring kvart 30. minutt. Utrykningskøyretøy kan passera. 

Røneidtunnelen er stengt frå klokka 08:00 til 18:00 med gjennomkøyring kvart 30. minutt. Utrykningskøyretøy kan passera.

Torsdag: 
Råumtunnelen vil vera stengt mellom 08:00 til 13:00. Utrykningskøyretøy kan passera.

Deretter vil Ottatunnelen vera stengt frå klokka 13:00 til 19:00 med gjennomkøyring kvar heile time. Utrykningskøyretøy kan passera.

Røneidtunnelen er stengt frå klokka 08:00 til 18:00 med gjennomkøyring kvart 30. minutt. Utrykningskøyretøy kan passera.

Har vedtak til 5. juli

Alle tunnelane har vedtak til 5. juli 2019 i sommar, det sa Marius Råve til Porten.no i vår, men det er usikkert om alle tunnelane vil halde fram med arbeidet til denne datoen. 

Så langt er det berre Røneidtunnelen som står oppført med arbeid langt fram i tid. Her skal det jobbast måndag til torsdag fram til torsdag 27. juni i følge Statens Vegvesen.

Tunnelarbeidet har skapt stor frustrasjon blant innbyggarane i Luster kommune, men no nærmar det seg slutten og kommunen står att med tre utbetra tunnelar langs fjorden.

Til toppen