Fiskelukke for små fiskarar

Dei yngste elevane på Flåm skule og Aurland barne- og ungdomsskule får kvart år prøvd fiskelukka i Aurlandsfjellet. Sjå flott biletegalleri!

Aurland: – Fjelloppsynet har hatt eit samarbeid med skulane i tjue år der me har teke med første til fjerde klasse på fjellfiske. Tanken er å både vekkja interesse for fisking, at  ungane blir kjende i området og får eta det dei er med på å fanga sjølve, seier fjelloppsyn Harald Skjerdal i Aurland fjellstyre.

Elevane er med på garnfiske over fire dagar i løpet av ei veke - to klassar frå tilhøvesvis Flåm skule og Aurland barne- og ungdomsskule kvar av dagane.

Har fungert godt som tynningsfiske

– Dette gjer me kvart år, så ungane er på fisking fire år på rad.

– Likar dei å eta fisken dei fangar?

– Ja, me fyrer alltid opp bål og steikjer fisken i grovsalt på ei steinhelle. Det ser ut til å vera ein måte å tilbereda fisken på som fell i smak. Nesten alle et av fisken, og ikkje sjeldan tykkjer dei som er mindre begeistra for fisk i utgangspunktet at auren smakar godt på dette viset.

Fiskinga gjekk føre seg førre veke. Vatnet dei fiskar i kvart år ligg i Stemmerdalen i Aurlandsdalen.

– Me valde Veslebotnvatnet der inne fordi det byrja å bli vel mykje fisk i det; fisken var liten og småfallen. Så dette har også fungert som tynningsfiske. Resultata har kome dei siste åra; no er fisken stor og fin i dette vatnet, mykje opp mot rundt halvkiloen. Faktisk har ungane fiska så bra at me kanskje må setja ut att litt.

Artikkelen held fram under biletet

FORTEL: Fjelloppsyn Erlend Øydvin fortel om fjellfiske. Privat foto
FORTEL: Fjelloppsyn Erlend Øydvin fortel om fjellfiske. Privat foto

Ei gruppe fekk 16 fiskar

– Korleis var det med fiskelukka i år, då?

– Det starta svært bra - den første gruppa frå Flåm skule fekk faktisk seksten aurar i garnet, mange fine opp mot halvkiloen. Så gjekk det litt nedover - siste gruppa frå Aurland barne- og ungsomsskule fekk berre ein. Så det spørst om Flåm skule fiske vel hardt, seier Skjerdal spøkefullt.

Fjelloppsynet i Aurland har også eit årleg opplegg der 7.klasse er med på prøvefiske i ulike vatn. Til saman er 80-90 ungar frå skulane i Aurland med på desse fiskeopplegga kvart år.

 

Til toppen