MÅ VEKK: Dette garasjen må vike for fjordstien. Utmålinga av erstatninga på tre millionar kroner var klaga til Høgsterett, men vart der nyleg avvist.
MÅ VEKK: Dette garasjen må vike for fjordstien. Utmålinga av erstatninga på tre millionar kroner var klaga til Høgsterett, men vart der nyleg avvist.

Fjordstien: Høgsterett avviste garasjeanken

Med det er det endelege punktum sett for fastsettinga av erstatning til grunneigarane langs fjordstien.

Sogndal: Advokat Jens Stedje Røegh fekk ikkje gjennomslag for at fjordstidommen i Gulating lagmannsrett var i strid med Grunnlova.

SKUFFA: Advokat Jens Stedje Røegh er skuffa over at fjordstianken ikkje førte fram, men ser at den ikkje vart prinsipiell nok for Høgsterett.
SKUFFA: Advokat Jens Stedje Røegh er skuffa over at fjordstianken ikkje førte fram, men ser at den ikkje vart prinsipiell nok for Høgsterett.

Han hadde anka til Høgsterett på vegner av ein klient som vart dømt til å rive garasjen for å gje plass til fjordstien. For ei drøy veke sidan vart anken avvvist og i tillegg vart den tapande parten dømt til å betale Sogndal kommune sakskostnader på 18 000 kroner.

– Vi er skuffa, men må berre ta det til etteretning. Vi har prøvd alle kanalar. Det har ein verdi det òg, å vite at vi har prøvd alt, seier advokaten.

Les også: Denne garasjen kan bli mat for Høgsterett​

Endeleg punktum for lang strid

Han forklarer avvisinga med at anken ikkje var prinsipiell nok.

– Høgsterett har berre kapasitet til å ta saker som aldri før har vore behandla i norsk rett, seier han.

Avslaget betyr samstundes at erstatninga til alle dei tjueto eigedomane som måtte avstå grunn til fjordstibygginga, også til vidareføringa av den, no er fastsett. 

Ordførar Jarle Aarvoll er glad for at ein lang strid har kome til vegs ende.

– Av og til er det naudsynt med rettslege prosessar, sjølv om det beste hadde vore å greia seg utan. No er i allefall er kommunen sin rettstilgang til dei ulike områda endeleg avklara og det er greitt å få avklart, seier Jarle Aarvoll.

Måtte ut med tre millionar ekstra

​Totalt enda summen kommunen måtte ut med til grunneigarane på 8,3 millionar kroner, i tillegg til 4,2 millionar kroner i sakskostnader. Halvparten av summen får kommunen dekt av Miljødirektoratet.

Politikarane hadde tidlegare sett av tre millionar kroner til grunnerverv, medan fasiten viste at det var drøye tre millionar for lite. 

I går bestemte kommunestyret at den auka kostnaden på 3,26 millionar kroner skal finansierast ved å ta av konsesjonsavgiftsfondet.

Til toppen