AVTALEFESTA: Fylkesordførar Jenny Følling er blant dei som meiner fylka bør overta oppgåvene til Fylkesmannen som ikkje har kontroll- og tilsynsfunksjon.
AVTALEFESTA: Fylkesordførar Jenny Følling er blant dei som meiner fylka bør overta oppgåvene til Fylkesmannen som ikkje har kontroll- og tilsynsfunksjon. (Foto: Arkivfoto)

Fleire fylke vil gi færre oppgåver til Fylkesmannen

Som følgje av region- og kommunereforma vil det truleg bli ei endring i oppgåvefordelinga mellom stat, fylke og kommune. Fleire fylke signaliserer no at dei ønskjer å overta oppgåver frå Fylkesmannen.

NPK: Det er Nationen som har sett på innspela dei enkelte fylka har sendt til ekspertutvalet til Regjeringa, som skal levere forslaget sitt til oppgåvefordeling 1. februar.

Fleire fylke gjer det klart at makt må flyttast frå Fylkesmannen til dei folkevalde fylka. Dei ønskjer mellom anna at fylka skal overta alle oppgåvene til Fylkesmannen som ikkje har kontroll- og tilsynsfunksjon.

– Fylkesmannen skal sjå til at det stortinget vedtek blir gjennomført. Vi meiner at det som krev skjønn skal leggjast til folkevald politisk nivå, seier fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling til Nationen.

Også fylkesordførarane i Nordland og Troms ønskjer oppgåver blir flytta frå Fylkesmannen til politikarane i fylket.

Til toppen