SVAR: Sveinulf Vågene i Motvind svarer Bjørn Blix i ein debatt mellom dei to om vindkraft.
SVAR: Sveinulf Vågene i Motvind svarer Bjørn Blix i ein debatt mellom dei to om vindkraft. (Illustrasjonsfoto: Flickr / Susanne Nilsson )

MEININGAR

Flere eventyrfortellinger fra ingeniøren Blix

– Vindkraft er dessverre et klimapolitisk blindspor som ikke har noen mulighet til å løse klimaproblemet fordi det er en ustabil og uforutsigbar energikilde, skriv Sveinulf Vågene i eit svar til Bjørn Blix.

Meiningar: I sitt tilsvar til meg 6/8 fortsetter Bjørn Blix sin eventyrfortelling om vindkraften. 

Vindkraft er dessverre et klimapolitisk blindspor som ikke har noen mulighet til å løse klimaproblemet fordi det er en ustabil og uforutsigbar energikilde. Dette ser vi veldig godt i Tyskland hvor den såkalte «Energiewende» har ført til at energisystemet er i ferd med å kollapse. Bygging av vindkraftverk har også nesten stoppet opp i Tyskland fordi folket ikke vil ha dem. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor!

På fem år har tyskerne brukt 1600 milliarder kroner på sin Energiewende. De har nesten ikke fått noe igjen for det i form av reduserte utslipp, men de ligger nå i verdenstoppen når det gjelder strømpris. Med andre ord en dundrende fiasko. 

Flytter fortjenesten, inkludert subsidiene

Blix ønsker at vi skal påta oss kostnadene for å for å bygge vindkraft vi ikke selv trenger for tyskere og andre som ikke vil ha den hos seg selv. Vindkraftverkene blir etter byggetillatelse raskt solgt til tyske og andre investorer. TV2 har vist hvordan disse ved hjelp av skattemessige tricks og stråselskap på Caymanøyene flytter fortjenesten, inkludert subsidiene fra norske strømkunder, til sine egne bankkontoer.

Blix spekulerer videre «for fri eksos» om hva jeg ikke vet. Blant annet mener han at jeg, etter 30 år i oljeindustrien, ikke vet at Norge produserer veldig mye olje og gass. Det virker som Blix mener at vi bør skamme oss for at vi produserer olje med noe av verdens laveste utslipp. Han vil påføre oss skyldfølelse for oljen. Vi må gjøre bot, mener han, og bygge ned landet med subsidierte vindkraftverk. 

Ingen aktivitet er mer ødeleggende for naturen

Blix hevder naturen vil bli skadet om vi ikke bygger mer vindkraft. Men å sprenge fjelltoppene våre flate, bygge labyrinter av brede inngripende veier i urørt natur opp på fjelltoppene våre vil helt sikkert ødelegge veldig mye natur. I dag er der ingen aktivitet i Norge som er mer arealkrevende og ødeleggende for våre landskap og det biologiske mangfoldet i urørt natur enn vindkraftbyggingen.

FNs naturpanel har sagt at tap av naturmangfold er en like stor trussel mot vår fremtid som klimakrisen. Den største trusselen mot biologisk mangfold er forbruk av areal. I Norge er naturområdene vi bygger vindkraft i de siste tilholdsstedene for sky og ofte sårbare arter som hubro, kongeørn, flaggermus, villrein og andre.

Blix er kritisk til energieffektivisering. Det er imidlertid stor enighet om at man kan spare minst 10 TWh (10 milliarder kilowattimer) i bygg innen 2030. På sikt kan nok det tallet dobles eller tredobles. Hadde vi brukt pengene fra elsertifikatene som støtte til energieffektivisering, eksempelvis som støtte til varmepumper, kunne vi spart mer strøm enn det vindkraften gir oss. Det ville også skapt mange flere nye arbeidsplasser.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Blix snakker også ned potensialet for oppgradering og utvidelser av eksisterende vannkraftverk. Han misforstår igjen og tror det dreier seg om å bygge ut vernede vassdrag. Det er et besynderlig trekk blant vindkraftentusiaster at man snakker ned mer miljøvennlige og mindre skadelige energikilder. Hva kan motivasjonen være for det?

Det er vanskelig å finne noen grunnleggende verdiforståelse bak Blix retorikk. Hva med å gi naturen intakt videre til neste generasjon? Hva med alt som urørt natur gir oss i form av rekreasjon, inspirasjon, glede, fred, ro osv? Er dette verdier som Blix mener vi ikke har plass til i fremtidens grønne samfunn?

Skal man «redde verden» er det viktig at man holder hodet kaldt og hjertet varmt. Når jeg leser mye av det som skrives av vindkraftilhengere virker det som mange har «mistet hodet».

Til toppen