DIRKTE: Kommunestyretmøtet i Aurland kan du følgje direkte her frå klokka 17.00.
DIRKTE: Kommunestyretmøtet i Aurland kan du følgje direkte her frå klokka 17.00.

Følg kommunestyret i Aurland direkte

Ei rekkje reguleringsplanar, tertialrapporten, sentrumsutvikling på Aurlandsvangen og bustadsituasjonen i kommunen er blant sakene politikarane skal ta stilling til.

Aurland: I starten av møtet er òg Aurland Energiverk invitert for å fortelje om situasjonen i selskapet og utfordringar framover.

Møtet skal etter planen starte klokka 17.00.

Til toppen