Kommunestyremøte i Aurland.
Kommunestyremøte i Aurland. (Foto: Ole Ramshus Sælthun)

VIDEO

Følg møtet i kommunestyret i Aurland direkte

Sendinga startar 17.00.

Aurland: Torsdag ettermiddag kan du følgja møtet i kommunestyret i Aurland direkte.

I møtet vert det orientering frå CWD-koordinator Lars Nesse om skrantesjuka. Ordførar Noralv Distad skal orientera om arbeidet med å redusera utsleppet frå skipsfart, og det vert lagt fram ein statusrapport for prosjektet i pleie og omsorg.

Resten av sakslista ser slik ut:

  • Godkjenning av møteprotokoll
  • Spørjetime 
  • Referatsaker
  • Open post
  • AIS - rehabilitering av symjebasseng, terapibad og garderobar- finansiering
  • Regulering av festeavgifter
  • Revidert VA-forskrift for Aurland kommune
  • VA anlegg Flåm - kommunal medverknad til etablering av pumpestajonar
  • Detaljregulering (endring) for Stegastein - vedtak av plan
  • Heradshuset – rehabilitering av tak

Til toppen