STENGT: Høyangerhallen er blant dei kommunale bygga som vert stengt i to veker.
STENGT: Høyangerhallen er blant dei kommunale bygga som vert stengt i to veker. (Foto: Vilde Grimelid Oppedal/arkivfoto)

KORONAVIRUS

Følgjande kommunale bygg vert stengde i Høyanger

Som eit førebyggjande tiltak mot koronaviruset stengjer Høyanger kommune fem kommunale samlingsstader i to veker.

Høyanger: Etter eit møte i ein krisestab som vart sett ned onsdag ettermiddag i samband med utbrotet av koronavirus, har Høyanger kommune bestemt å stengje/stoppe følgjande bygg og arrangement frå 11. til 26. mars: 

  • Høyangerbadet
  • Høyangerhallen
  • Høyanger kino
  • Lavik symjehall 
  • Alle ungdomsklubbar i kommunen. 
  • Høyanger samfunnshus
  • Eldresenteret
  • Sjukeheimar
  • Omsorgsbustader
  • Biblioteka i Lavik og på sørsida
 

Kommunen skriv på heimesida at tiltaka vert vurdert fortløpande og at det kan komme raske endringar. 

Til toppen