Alle foto: Ådne Dyrnesli.
Alle foto: Ådne Dyrnesli.

Folk i Sogn: Jon-Herman Hegg

Jon-Herman Hegg er oppvaksen på familiegarden Hegg i Lærdal. Han går andre året på skytelinja ved Norges Toppidretsgymnas i Kongsvinger, der han trener i tillegg til å ta vanlig studiespesialiserande.

– Det er jo det å få det til som er målet, og det som gjer det gøy å driva med.

 Jon-Herman satser på skytingen, og har gjort det godt i fleire nasjonale konkurransar.
 Jon-Herman satser på skytingen, og har gjort det godt i fleire nasjonale konkurransar.

I gangen står det mange pokalar og utmerkingar som tilhøyrer far til John-Herman, medan han har sine på guterommet. Begge foreldra til John-Herman driv med skyting, og det var naturleg for John-Herman å starta med det. 

– Eg begynte så vidt i fyrsteklasse, når eg var seks år gamal. I fjerde klasse reiste eg på fleire stemner og starta å trena litt meir. Så har det jo vorte endå meir seriøst no etter at eg begynte i Konsvinger.

Nokre av medaljane til Jon-Herman.
Nokre av medaljane til Jon-Herman.

John-Herman trener fleire gongar dagleg, halvanna time obligatorisk før skulen og ofte eit par timar etter skulen. Han fortel at det går omtrent hundre skot i løpet av ein trening. 

– Nokre gonger er det automatisering, at me skyt mange skot på kort tid. Andre gongar er det tilnærma konkurranseskyting, eller at me fokuserer på stillingen og å gjera alt rett.

Skytebana på Kanan ligg berre ein liten spasertur frå barndomsheimen på Hegg.
Skytebana på Kanan ligg berre ein liten spasertur frå barndomsheimen på Hegg.

Han har vunne Landsskytterstevnet tre år på rad, teke nordisk laggull og i forgje NM fekk han tre medaljar. No trener han fram mot uttak til EM og VM.

– Det vert å halda fram treningen, både fysisk og med skytingen. Også prøva å legga opp formtoppen til uttaksstemnet. Foreløpig ligg eg godt ann.

Etter vidaregåande ser han for seg at han kanskje skal flytta til austlandet for å halda fram med skytinga, men på lengre sikt ynskjer han å ta over familiegarden på Hegg.

Til toppen