Folk i Sogn: Simone Stibbe

Folk i Sogn: Simone Stibbe

– Me gjev ut bøker som me har lyst å gje ut

  • Endret

Simone Stibbe er forlagssjef i forlaget SKALD og held til på Gamlehotellet i Leikanger. Det er ho som passer på at alt går rett for seg.

– Eg er ansvarleg for å sy alt saman til slutt, seier ho og viser til dei mange og varierte titlane til forlaget.

– Det som er felles for utgjevingane våre må vera at det er lystbetont, me gjev ut bøker som me har lyst å gje ut.

Det er viktig for Simone Stibbe at arbeidet med forlaget er lystbetont. I kjellaren på Gamlehotellet finn ein Café Herman kor forlaget har hatt fleire arrangement. 
Det er viktig for Simone Stibbe at arbeidet med forlaget er lystbetont. I kjellaren på Gamlehotellet finn ein Café Herman kor forlaget har hatt fleire arrangement. 

Simone er opphavleg frå Halle i Tyskland, men har endt opp i Leikanger i Sogn. Ho kom til Bergen som utvekslingsstudent, men vart lei av å snakka med andre utvekslingsstudentar på dårleg engelsk og ville sjå meir av Noreg. 

SKALD gir ut verdas fyrste klassikarserie på nynorsk. Fyrst ut i haust er Kafka omsett av Jon Fosse. 
SKALD gir ut verdas fyrste klassikarserie på nynorsk. Fyrst ut i haust er Kafka omsett av Jon Fosse. 

I 2001 fekk ho seg sommarjobb på Norsk Bremuseum i Fjærland, og der oppdaga ho også Bokbyen. Då ho seinare trong praksisplass i samband med studiet i bok- og kulturvitskap, ville ho prøva seg i eit norsk forlag og spurde Bokbyen om råd. Slik kom ho i kontakt med SKALD, kor ho vart praktikant i 2003.

– Og så berre blei eg, seier ho med eit smil om munnen.

Då ho skulle skriva masteroppgåva si, vart det sjølvsagt om norsk litteraturpolitikk. Etter seks år i SKALD tok Stibbe ein pause frå forlaget, der ho blant anna jobba i Samlaget eit år, før ho i 2012 kom tilbake til Sogn og tok over som forlagssjef.

SKALD held til på Gamlehotellet i Leikanger, kor dei deler lokale med både ingeniørar og kreative. 
SKALD held til på Gamlehotellet i Leikanger, kor dei deler lokale med både ingeniørar og kreative. 

SKALD gjev ut alt frå store prakt- og kunstbøker til små skjønnlitterære bøker og fargerike barnebøker, nærast alt på nynorsk. Bøkene er ofte påkosta med fokus på godt design og gode material. Simone påpeiker at dei ser på seg sjølve som eit nisjeforlag, og at dette gjer dei friare til å satsa på det dei ynskjer å gje ut. 

Forlaget har berre fem tilsette, så alle må hjelpa til med pakkinga. 
Forlaget har berre fem tilsette, så alle må hjelpa til med pakkinga. 

Forlaget har også sjølvtillit til å satsa på titlar litt utanfor normalen. Norske låver, eit stor og påkosta verk om låvar rundt om i landet, er eit godt døme på ei bok som skil seg ut, men som vart ein bestseljar.

– Det er nok unntaket, ler Simone, men gjentek at det viktigaste for dei er å gje ut det dei har lyst å gje ut.

Skald lager også bøker på oppdrag, fleire av desse har endt opp som titlar på forlaget. Blant anna ei jubileumsboka om Stend jordbrukskule, som er utgitt i samarbeid med skulen.
Skald lager også bøker på oppdrag, fleire av desse har endt opp som titlar på forlaget. Blant anna ei jubileumsboka om Stend jordbrukskule, som er utgitt i samarbeid med skulen.

 

Til toppen