FOLKEVEKST: Sogndal kommune hadde størst auke i folketalet frå 2018 til 2019.
FOLKEVEKST: Sogndal kommune hadde størst auke i folketalet frå 2018 til 2019. (Foto: Halvor Farsund Storvik / Arkiv)

Folketal går ned i dei fleste kommunane, men Sogndal veks

Fredag offentleggjorde Statistisk sentralbyrå oppdaterte befolkningstal. Sjå tabelloversikta i botn av saka.

Indre Sogn: Tala frå SSB viser at folketalet går ned i dei fleste kommunane i regionen. 

Høgst nedgang var det i Aurland kommune, som gjekk frå 1778 til 1764 innbyggjarar frå 2018 til 2019, ein nedgang på -0,8 prosent. 

Andre kommunar som opplevde nedgang i folketalet er Årdal, Luster, Leikanger, Vik og Lærdal. 

Folkeauke i Sogndal

Av kommunane i Indre Sogn var det berre to som kunne melde om auke i folketalet, Balestrand og Sogndal.

Sogndal hadde høgst auke, då dei gjekk frå 8059 til 8191 innbyggjarar, som er ein auke på 1.6 prosent. Balestrand gjekk frå 1262 til 1279 innbyggjarar, ein auke på 1,3 prosent.

FOLKETAL: Tal frå SSB syner auke i folketalet i berre to kommunar i regionen, medan det var nedgang i dei seks andre. Illustrasjon: Statistisk Sentralbyra
Til toppen