Jan B. Paulsen. Foto: Privat.
Jan B. Paulsen. Foto: Privat.

MEININGAR

Folkevegen og nasjonalparkfestivalen

MEINING: Årets markering av Folkevegens 40 års jubileum blir ikke som i 2007.

Årets markering av Folkevegens 40 års jubileum blir ikke som i 2007, da denne landskjente dugnadsvegen gjennom Vettisgjelet til Vetti Gard og turiststasjon ble feiret med taler, feiende hornmusikk og folkemarsj fra Skåri til Vetti. Hele 600 deltok i folkemarsjen – tross regnvær. Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete kastet glans over arrangementet.

I år, som i 2007, fremmet jeg forslag om jubileumsmarkering i et brev til ordføreren i Årdal. Baktanken var flersidig: Minne de mange som i 4 slitsomme år nedla 50.000 dugnadstimer for og realiserer den etterlengtede veiutløsningen for gårdene i Vetti med DNTs kjente turiststasjon, og samtidig profilere dugnadsvegen som et sjelden og spektakulært tilbud til turister fra nær og fjern.

Mitt jubileumsforslag var forankret i en tilpasset blåkopi av programmet for markeringen i 2007, at søndag 18. juni ble valgt som markeringsdag (Folkevegen til Vetti ble offisielt åpnet 19.juni 1977) og at en landskjent person ble invitert som gjest for å sikre riksdekkende medieomtale. Mitt forslag var enten vår egen friluftsdronning, H.K.H. Dronning Sonja, som kjenner både Folkevegen og denne delen av Jotunheimen fra tidligere, eller dagens profilerte samferdselsminister.

Ansvaret for årets arrangement ble overlatt Årdal Utvikling, som i sin tur sendte det videre til arrangement-komiteen for planlegning og gjennomføring av Nasjonalparkfestivalen. Mine tildelte oppgaver i arrangementet var jubileumstalen og invitasjonen til samferdselsministeren. Ministeren ble blåst av banen i det øyeblikk programmet ble oversendt, et program som viste at Folkevegens jubileum var avspist med fattige 45 minutter (!) i et nesten rent kulturarrangement og noe helt annet enn jubileumsprogrammet i 2007.

Alle kjenner den evige diskusjonen om hvem som kom først av høna eller egget. I spørsmålet om Folkevegen og Nasjonalparkfestivalen er det ingen tvil om hvem som kom først, det er Folkevegen som har utløst de mange og ulike aktivitetene i Vettisgjelet.

Når det ble klart at årets arrangement var en kulturfestival og ikke en historisk jubileumsmarkering valgte jeg å takke nei til invitasjonen fra ordføreren – en tung og smertefull avgjørelse. Min krystallklare begrunnelse var at jeg ikke ønsket å delta i en festival. Mitt anliggende var å bidra til å hedre de 1500 som med utrolig utholdenhet og slitsom innstas bidro til at dugnadsvegen kunne åpnes for publikum med storstilet mønstring og folkemarsj i 1977.

Når det ble kjent at verken samferdselsministeren eller jeg, som tidligere leder av Arbeidsutvalget for naturvegen til Vetti ikke kom til å delta, ble programmet modifisert og utsendt til husstandene i Årdal. Dette programmet viser med all tydelighet at det hele dreier seg om en festival og ikke en jubileumsmarkering. Ingen taler i Skåri, ingen hornmusikk og ingen folkemarsj til Vetti – slik som ved åpningen i 1977 og jubileumsmarkeringen i 2007.

Det er også med betydelig undring jeg konstaterer at Nasjonalparkfestivalen søkte om kommunal støtte med 50.000 kr til festivalen og 60.000 til jubileumsmarkeringen – totalt 110.000 kr. Et enstemmig formannskap godjente søknadene og bevilget midlene, sannsynligvis uten krav om regnskap som viser hvordan midlene blir disponert. Hvem får gleden av pengestøtten? Jeg er glad det ikke er mine skattepenger som fyller festivalkassen.

Sett med mine øyne har arrangement-komiteen for Nasjonalparkfestivalen misbrukt Folkevegens jubileumsmarkering til å sikre seg kommunal støtte og håp om tilstrømning av publikum til en festival som ikke har utviklet seg på flere år. Jeg vil derfor ikke bli forundret om oppslutningen om festivalen blir sterkt svekket når lokalbefolkningen i Årdal blir kjent med at det hele dreier seg om en festival og ikke en jubileumsmarkering for Folkevegen.

Jan B Paulsen
Dugnadsleder 1973 - 1977

Til toppen