HISTORISK: For første gong samlast interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Felles visuell kommunikasjonsplattform, hovudmålform, felles budsjett og engelsk namn er blant sakene dei har på bordet. Foto: Høgskulen i Sogn og Fjordane.
HISTORISK: For første gong samlast interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Felles visuell kommunikasjonsplattform, hovudmålform, felles budsjett og engelsk namn er blant sakene dei har på bordet. Foto: Høgskulen i Sogn og Fjordane.

For første gong er det mellombelse høgskulestyret samla i Sogndal

Kva vestlandshøgskulen skal heite på engelsk er ei av sakene dei har føre seg. 

Sogndal: Ei anna viktig sak er status for fusjonsprogrammet, der styret får møte prosjektleiarane og høyre korleis arbeidet går.

Rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Rasmus Stokke, sit ikkje sjølv i styret, men har vore med å førebu sakene til møtet. Han tykkjer det er kjekt å vere vertskap for det nye styret, som for første gong held møte i Sogndal.

– Interrimstyret er dei som skal ta dei viktige strategiske avgjerdene framover. I dag skal dei mellom anna diskutere felles budsjett og få innsikt i desse fusjonsprosjekta.  Det er masse viktige avgjerder som skal gjerast framover, seier Stokke.

Her kan du følgje møtet direkte.

Til toppen