FÆRRE?: Statens Naturoppsyn har meldt inn tjue færre jervekull i år enn i fjor. Det er ikkje meldt inn nokre kull i region 1, som Sogn og Fjordane ligg under. Illustrasjonsfoto: John Lambela/Statskog.
FÆRRE?: Statens Naturoppsyn har meldt inn tjue færre jervekull i år enn i fjor. Det er ikkje meldt inn nokre kull i region 1, som Sogn og Fjordane ligg under. Illustrasjonsfoto: John Lambela/Statskog.

Førebelse tal tyder på færre jerv

Dei førebelse tala Rovdata har tyder på at jervebestanden er over bestandsmålet, men Statens naturoppsyn har meldt inn mange færre jerv enn i fjor.

Så langt i år har Statens naturoppsyn meldt inn 45 jervekull. Det er monaleg færre enn 65 kull, som dei melde inn i fjor. Likevel reknar Rovdata med at bestanden vil koma over bestandsmålet på 39 årlege kull.

Les også: Bekymra for beitesesongen

Etter vedtak frå Miljødirektoratet er det teke ut 7 av 45 kull. Rovdata.no har oppdaterte oversyn over kvar jervane er observerte. Dei 65 kulla som vart observerte i fjor svarar til om lag 340 dyr.

Dei endelege tala vert klare 1. oktober, etter Statens naturoppsyn har kvalitetssikra tala og gjort nokre undersøkingar på barmark.

Til toppen