FORLENGA FRIST: Lærdal kommune har forlenga søknadsfristen på stillinga som kommunalsjef for helse og omsorg. 
FORLENGA FRIST: Lærdal kommune har forlenga søknadsfristen på stillinga som kommunalsjef for helse og omsorg. 

Forlenga søknadsfrist for kommunalsjef-stilling

Lærdal kommune har forlenga søknadsfristen. 

Lærdal: Lærdal kommune har forlenga søknadsfristen på stillinga som kommunalsjef for helse og omsorg til 31. mars.

Dette er andre gongen kommunen lyser ut stillinga etter at tilbodet som blei gitt i januar vart takka nei til. 

Årsaka til at søknadsfristen er utsett er på grunn av lite søkjargrunnlag, skriv Lærdal kommune på si heimeside

Til toppen