VIL KOSTA: Meir nedbør kan føra til dyrare forsikring.
VIL KOSTA: Meir nedbør kan føra til dyrare forsikring. (Bilde: Kristian Vabo/NTB scanpix/NPK)

Forsikring kan bli dyrare på grunn av meir ekstremvêr


If Skadeforsikring seier forsikring kan bli dyrare som ein konsekvens av større skadar på grunn av meir nedbør.

NPK-NTB: – Me lever i ei verd der det skjer noko med vêr og klima som me i forsikringsbransjen merkar gjennom tala og statistikkane våre, seier kommunikasjonsrådgjevar Sigmund Clementz i If Skadeforsikring til Nationen.

If har rundt 3,6 millionar kundar i Norden og Baltikum. Clementz strekar under at prisane vil auka på sikt.

– Prisane på forsikringane vil kunne bli dyrare som ein konsekvens av meir omfattande skadar på grunn av auka nedbør dei neste tiåra, seier Clementz.

I snitt har utbetaling per skadetilfelle dobla seg dei siste fem åra samanlikna med gjennomsnittet dei siste 32 åra.

– Forsikring dreier seg om å handtera risiko. At det blir flaum eller styrtregn, er ikkje noko som overraskar oss. Me har teke høgd for ulike vêrsituasjonar i budsjetta våre. Den store hendinga i år er alt vatnet på Sørlandet. Det som er nytt, er at flaumane skjedde på nytt to og ein halv gong, seier Clementz.

Til toppen