FØR SPYLINGA: Dette biletet vart teke av politiet før geologen og Statens vegvesen kom på plass og gjekk i gong med å spyla bort jord og småstein frå fjellsida. Men heilt bevisst unngjekk dei å spyla bort alt i hop.
FØR SPYLINGA: Dette biletet vart teke av politiet før geologen og Statens vegvesen kom på plass og gjekk i gong med å spyla bort jord og småstein frå fjellsida. Men heilt bevisst unngjekk dei å spyla bort alt i hop. (Eivind Hellesund, Vest PD)

Frå denne skrenten har dei spylt bort jord og småstein fredag, men dei lét ein del liggja att i skråninga

Geolog Tore Medgard har inspisert fjellet der den store steinmassen losna, og det såg ut til at fjellpartiet hadde rast ifrå seg. 

HAR INSPISERT FJELLSIDA: Geolog Tore Hallingstad Medgard har eksaminert fjellsida utfor Finnsåstunnelen i Årdal. Etter ein del spyling gav han grønt ljos til å starta oppryddingsarbeidet. Arkivfoto. 

– Me var oppe med helikopter i dag og spylte fjellsida. Det ligg att ein del steinmassar der, fortel geolog Tore Hallingstad Medgard. 

Geologen har hatt oppsyn med rasstaden i dag laurdag.

Han forklarar at det ikkje var formålstenleg å spyla for mykje, for det ville fjerna det som fungerer som ei støtte for steinurda i fjellsida.  

Medgard har gjort unna den geologiske vurderinga, og i morgon, laurdag, vil vegryddarane ta fatt på arbeidet for fullt med gravemaskin. 

Vêrmeldinga for i morgon gjev grønt lys til oppryddingsarbeida

Det er meldt minusgrader for i morgon i Årdal, og det er godt nytt for arbeidsprosessen med å rydda i stand att vegen ut frå Finnsåstunnelen. 

IKKJE LENGER FARE FOR SLIKE: Geologen fortel at det ikkje lenger er snakk om at det kan koma slike kampesteinar farande. Det opprydningsfolka no garderer seg mot er lausmasse av jord og småstein som kan koma rutsjande nedetter.  Bilde: Eivind Hellesund, Vest PD

– Det er sett opp visse restriksjonar for oppryddingsarbeida med tanke på tryggleiken til arbeidarane. Det er krav om at det skal vera dagslys under arbeida, opphaldsvêr og ideelt sett bør det òg vera minusgrader. 

Dersom det kjem nedbør no, so vil det kunne vaska ut lausmassar av stein og jord. Og det var nettopp det dei ville unngå då dei ikkje spylte bort for mykje masse i dag fredag. 

Risikoen for at det skal koma steinar trillande gjer at arbeidslaget ved tunnelen tek visse førehandsreglar.  

– Dei som ryddar bort steinmassene byggjer ein mellombels mur ved vegen. Dei plukkar ut steinar frå raset som høver til å byggja med. 

Muren skal ta unna for småsteinane som måtte koma rennande utfor fjellknausen, slik at det ikkje skal vera farleg å opphalda seg ved vegbanen utfor tunnelen. 

Dette fjellpartiet ser ut til å ha rast ifrå seg 

KJELDA TIL RASET: På dette biletet ser me både kampesteinane nedst, restane etter jord i skrenten, og såret i fjellet over der att. Det var utifrå det fjellmassivet at all denne steinmassen losna og sette utfor mot fjorden.  Bilde: Eivind Hellesund, Vest PD

– Har det rast ifrå seg her, eller kan det koma fleire ras på same staden?

– Me såg på losneområdet om det var noko meir der som såg ustabilt ut. Det såg ut som at det meste var kome med i dette skredet, fortel Medgard. 

Han poengterer at hovudgrunnen til restriksjonane som er sette i høve gjennomføringa av opprydningsarbeida, er lausmassane som ligg att i sjølve skredlaupet. 

 Er det vanleg eller uvanleg at det går fleire skred på akkurat same stad?

– Det varierar stort frå stad til stad, so difor er det vanskeleg å koma med eit svar på generelt grunnlag. 

Til toppen