GIFTEKNIV: Ordførarar må bli med på så mangt - no står vigslar frå tur. Frå venstre: Jan Geir Solheim, Olav Lunden (før han la frå seg ordførarklubba i Leikanger), Ingar Lægreid, Ivar Kvalen og Jarle Aarvoll.
GIFTEKNIV: Ordførarar må bli med på så mangt - no står vigslar frå tur. Frå venstre: Jan Geir Solheim, Olav Lunden (før han la frå seg ordførarklubba i Leikanger), Ingar Lægreid, Ivar Kvalen og Jarle Aarvoll. (Foto: Håvard Nesbø)

Frå nyttår kan det bli dei som vigslar deg

Endring i ekteskapslova gjer at vigselsmynde blir overført frå domstolane til kommunane frå 1. januar 2018.

Sogndal: Det betyr at kommunehusa må vere klare til å ta imot brudepar som ønskjer å gifte seg borgerleg når dei nye reglane trer i kraft.

– At eg ein dag skulle vigsla folk hadde eg aldri førestilt meg då eg starta i politikken, seier Jarle Aarvoll, ordførar i Sogndal. 

ÆREFULLT: Ordførar Jarle Aarvoll tek den nye oppgåva kommunane no får i fanget på høgste alvor. 
ÆREFULLT: Ordførar Jarle Aarvoll tek den nye oppgåva kommunane no får i fanget på høgste alvor.  Foto: Halvor Farsund Storvik

Han opplyste om lovendringa i torsdagens kommunestyre til munter humring i salen. For kven som får vigselsretten er opp til kommunestyret å bestemme. Moglege kandidatar omfattar ordførarar, varaordførarar, kommunalt tilsette eller folkevalde.

– No lyt me reflektera litt saman, finne gode rutinar og ei god ramme på kommunehusa, for dette er den mest høgtidssame dagen i dei fleste sine liv, seier Aarvoll.

Fredag skal han i møte med resten av ordførarkollegaane i regionrådet. Der blir endringa i ekteskapslova eitt av temaa dei skal diskutere.

– Me skal nok finna gode løysingar på det. Ivar Kvalen (ordførar i Luster journ. anm.) har allereie fått sin første førespurnad, så eg reknar med han allereie har starta planlegginga, seier Aarvoll.

Til toppen