OMSTRIDT: Friluftsbassenget på Årdalstangen har vore eit heitt tema.
OMSTRIDT: Friluftsbassenget på Årdalstangen har vore eit heitt tema. (Foto: Ina Eirin Eliassen/arkiv)

Friluftsbassenget på Årdalstangen vert ikkje opna til sommaren

Årdal formannskap seier at det ikkje vil vera mogleg å få oppgradert bassenget  i tide.

Årdal: Bassenget på Årdalstangen skal bli oppgradert og opna til sommaren 2019, kom det fram på formannskapsmøtet tysdag. 

– No er det vurdert, og det er funne ut at det ikkje er mogleg å få opna bassenget til sommaren 2018, seier ordførar Arlid Ingar Lægreid. 

– Alle gode krefter gjer så godt dei kan. Men me greier det ikkje til i sommar. Hovudårsaka til at dette ikkje går, er av reint praktiske grunnar, seier rådmann Olve Fossedal. 

I januar vart det bestemt at bassenget på tangen ikkje skulle opnast i år, men i slutten av april snudde politikarane etter at Knut Arne Klingenberg (H) fekk gjennomslag

Porten.no oppdaterer saka. 

Til toppen