VANN FRAM: Sogn og Fjordane vann fram i Gulating lagmannsrett i saka om SFE og kraftaksjane.
VANN FRAM: Sogn og Fjordane vann fram i Gulating lagmannsrett i saka om SFE og kraftaksjane. (Bilde: Halvor Farsund Stovik)

Fylkeskommunen vann fram i lagmannsretten

Sogn og Fjordane fylkeskommune vann saka om forkjøpsrett av kraftaksjane over BKK i Gulating lagmannsrett.

Indre Sogn: Ifølgje dommen kan kraftaksjane no overførast til kommunane i Sogn og Fjordane, går det fram av ei pressemelding. 

Saka vart først oppe i Sogn og fjordane tingrett, som òg fastslo at fylkeskommunen kan overdra kraftaksjar til kommunane i Sogn og Fjordane utan at dette vil utløyse forkjøpsrett for energiselskapet BKK. 

– Eg er veldig glad for at vi har fått medhald i lagmannsretten om at vi kan overdra aksjane til kommunane. Dette er ein full siger for oss i denne instans, sa fylkesordførar Jenny Følling (Sp) til NRK

Konflikten starta etter at fylkeskommunen, som største eigar i Sogn og Fjordane Energi (SFE) gjekk til søksmål mot BKK, som nest største eigar, for å avklare om dei vil ha forkjøpsrett ved ein eventuell overføring av aksjane mot fylkessamanslåinga mellom Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Til toppen