KLAR TALE: Fylkesrådmann vil at politikarane skal legga opp til overføring av kraftverdiar til kommunane, om det let seg gjera.
KLAR TALE: Fylkesrådmann vil at politikarane skal legga opp til overføring av kraftverdiar til kommunane, om det let seg gjera. (Foto: Oskar Andersen/arkiv)

Fylkesrådmannen positiv til overføring av SFE-aksjar til kommunane

Framleis er ikkje striden i retten avgjort, men Tore Eriksen er ikkje i tvil om kva som er den beste løysinga på kraftverdi-floka.

Leikanger: Fylkesrådmann Tore Eriksen meiner politikarane gjer lurt i å overføra inntil 80 prosent av aksjane dei eig i kraftselskapet SFE til kommunane i Sogn og Fjordane.

Til overføringa knyter Eriksen fleire vilkår, som at dommen frå tingretten må bli rettskraftig, og at kommunane får konsesjon til å eiga.

Fylkesrådmannen legg opp til at fylkestinget tek stilling til den endelege overføringa når vilkåra er oppfylte. Då skal politikarane òg talfeste kor mange av fylkeskommunen sine aksjar i som skal overførast, og korleis dei skal fordelast mellom kommunane.

Det var i november at Sogn og Fjordane tingrett opna for at kraftverdiar for milliardar blir verande i fylket etter samanslåinga med Hordaland. BKK meiner dei har rett til å kjøpa aksjeposten til fylkeskommunen, og har anka avgjerda til Gulating lagmannsrett.

Fylkestinget skal ta stilling til saka i møtet på Leikanger 4. desember.

Til toppen