VINDKRAFT: I Høyangerfjella og Viksdalen ønskjer Fred. Olsen Renewables vindkraftverk. Her ser ein mot Holsnipa og grensa til tidlegare Gaular kommune med nedre og øvre Blankedalsvatnet i framgrunnen. Det er uvisst akkurat kvar i fjella vindkraftutbyggjaren ønskjer turbinar.
VINDKRAFT: I Høyangerfjella og Viksdalen ønskjer Fred. Olsen Renewables vindkraftverk. Her ser ein mot Holsnipa og grensa til tidlegare Gaular kommune med nedre og øvre Blankedalsvatnet i framgrunnen. Det er uvisst akkurat kvar i fjella vindkraftutbyggjaren ønskjer turbinar. (Illustrasjonsfoto: Vilde Grimelid Oppedal/arkivfoto)

Går vidare med vindkraftplanar – skal ha grenseoppgang i Høyanger-fjella

Fred. Olsen Renewables AS finansierer ein grenseoppgang mellom grunneigarane i Høyanger-fjella i samband med planane om Høyangerfjell vindkraftverk i Høyanger og Sunnfjord, sjølv om Høyanger kommune har sagt nei til vindkraft.

Høyanger: Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett er engasjerte for å gå opp grensene mellom grunneigarane i Høyangerfjella der Fred. Olsen Renewables har planar om vindkraftverk. Det er gardane i Høyanger tettstad, Håland, Sæbø og Dale, som har kravd saka, skriv Firda

Dette er trass i at Høyanger kommune har sagt nei til vindkraft i fjella. 

– Eg forstår det slik at det er Fred. Olsen som betaler for det. Det er det som har vore vanleg i slike saker, at vindkraftselskapa betaler, seier jordskiftedommar Kåre Jostein Håland ved Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett til Firda. 

Fred. Olsen Renewables sende i september oppstartsmelding for Høyangerfjell vindrakftverk til NVE. Kommunestyret bad same månad vindkraftselskapet om å trekkje meldinga. 

Selskapet søkte også i haust kommunen om dispensasjon til å installere vindmålar i fjellet, noko politikarane avslo. Fred. Olsen har klaga på vedtaket. I tillegg har dei også søkt tidlegare Gaular kommune, no Sunnfjord, om å setje opp vindmålar på deira side av kommunegrensa.  

Ein grenseoppgang er naudsynt for å kunne byggje vindmøller. 

– Det som har vore gjort i liknande tilfelle, som der vindparkane blir bygd i Kinn og Bremanger, er at jordskifteretten har hatt både grensegang og det vi kallar rettsutgreiing, der vi har gått opp grensene i fjellet, samt fastsett kor stor prosentdel dei enkelte bruk har i sameige, seier jordskiftedommar Kåre Jostein Håland til Firda. 

Til toppen