SJEKKAR BILISTAR: Politiet i Sogn og Fjordane har førebels ingen utslag i Sogn på «Aksjon skulestart». 
SJEKKAR BILISTAR: Politiet i Sogn og Fjordane har førebels ingen utslag i Sogn på «Aksjon skulestart».  (Foto: arkiv)

Gode resultat i «Aksjon skulestart»

Politiet i Sogn og Fjordane har førebels ingen utslag i Sogn på «Aksjon skulestart».

Aurland: Fleire stader i fylket vert trafikken sjekka i samband med at skulen starta opp att måndag. 

Generelt for Sogn og Fjordane har resultata vore gode med berre fem som fekk gebyr for ikkje å ha med førarkortet sitt i Måløy.

I Indre Sogn har politiet hatt kontroll i Aurland og Flåm. Til saman vart 50 bilistar kontrollerte, og ingen av desse gav utslag. 

Til toppen