ETTERFORSKING: Politiet skal etterforske kva som skjedde då ei brygge kollapsa i Gudvangen tysdag. Seks personar havna i sjøen. Foto: Tiril Ure Hylland. 
ETTERFORSKING: Politiet skal etterforske kva som skjedde då ei brygge kollapsa i Gudvangen tysdag. Seks personar havna i sjøen. Foto: Tiril Ure Hylland. 

Hamnevesenet i Aurland får smekk etter bryggekollaps

Må betala 300.000 kroner i bot etter at seks turistar hamna i fjorden.

Aurland: Aurland Hamnevesen har fått ei bot på 300.000 kroner for brot på hamnelova.

I juli i fjor kollapsa landgangen til ei flytebryggje i Gudvangen og seks personar hamna i sjøen. Alle kom seg på land att, men éin vart send til sjukehuset i Voss.

Selskapet har vedteke bota.

– Når politiet etter grundig etterforsking har konkludert med at dette var klanderverig og eit brot på hamnelova, så aksepterar me det og beklagar det som skjedde. Me er opptekne av at det skal vera trygt å ferdast på kaiene våre, seier Noralv Distad, ordførar i Aurland og styreleiar i hamnevesenet.

Les òg: Politiet skal finne ut kva som skjedde då brygga kollapsa

Politiet skuldar på overlast 

I førelegget kjem det fram at hamnevesenet tilbaud ein båt å nytta flytebrygga og landgangen i Gudvangen, sjølv om anlegget ikkje var dimensjonert for så store folkemengder. 

– Overlasta førte til at landgangen losna og fleire passasjerar fall i fjorden, med fare for betydeleg skade på liv eller helse, skriv politimeisteren i Vest.

Ventar ikkje erstatningskrav

I førelegget opplyser politimeisteren at vedtaking av førelegget kan få betydning ved eit eventuelt erstatnings- eller forsikringsoppgjer.

Styreleiar Distad kjenner ikkje til at verken selskapet som eigde turistbåten eller enkeltpassasjerar har planar om å søka erstatning etter det som skjedde.

– Det som det må vera full konsentrasjon om no, er å jobba for tryggleiken til dei mange passasjerane som kjem til våre område, seier han.

Til toppen