OMVISING PÅ FOSSHAUGANE: Ein imponert førdeordførar Olve Grotle (i midten) ønskjer han å ta med seg Campus-tankegangen til Sunnfjord.
OMVISING PÅ FOSSHAUGANE: Ein imponert førdeordførar Olve Grotle (i midten) ønskjer han å ta med seg Campus-tankegangen til Sunnfjord. (Bilde: Halvor Farsund Storvik)

Førde vil kopiere Campus-suksessen til Sogndal

Måndag var ordførar Olve Grotle på studietur til Sogndal. – Ein spire til inspirasjon, seier han.

Sogndal: Fylkesutvalet og formannskapet i Førde var måndag i Sogndal for å lære av den såkalla Campus-modellen. I sunnfjordhovudstaden jobbar dei nemleg for få til eit eige Campus til 400 millionar, i første omgang ved å samle dei vidaregåande skulane.

– Det kostar littegrann meir, men vi trur at synergiane kan bli veldig store. Det er difor vi er her for å lære om den suksessen dei har hatt her i Sogndal, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Ho seier prosjektet er avhengig av ein samarbeidsavtale mellom Førde kommune og fylkeskommunen. Går den i hamn, kan saka komme opp i fylkestinget når økonomiplanen skal handsamast der i desember.

SER TIL SOGN: Sogndal er førebiletet når fylkeskommunen og Førde kommune no planlegg å samle skulane i byen. Frå venstre: Fylkesordførar Jenny Følling, Yngve Hallén i Sogndal Fotball og ordførar Olve Grotle i Førde. 
SER TIL SOGN: Sogndal er førebiletet når fylkeskommunen og Førde kommune no planlegg å samle skulane i byen. Frå venstre: Fylkesordførar Jenny Følling, Yngve Hallén i Sogndal Fotball og ordførar Olve Grotle i Førde.  Foto: Halvor Farsund Storvik

Likar tanken på å samle ulike folk og miljø

Saman med dei andre «studiekameratane» fekk ho ei grundig omvising på Fosshaugane, der det har blitt bygd ut for nesten to milliardar sidan Campus-idèen vart fødd i 2001. Slikt sett skulle ikkje planane i Sunnfjord vere altfor urealistiske.

– Det er berre ein ting å seie: dette er kjempemessig og ein spire til inspirasjon for oss alle, seier ordførar Olve Grotle i Førde etter omvisinga.

Han trur det er fornufting «av nær sagt alle grunnar» å samle allmennfag og idrettsfag i byen. Og ser gjerne at fleire hektar seg på etter kvart.

– Det å samle ulike folk og slå saman ulike miljø gir store vinstar. Det har vi fått stadfesta her i dag og det vil vi satse på òg i Førde, seier han.

Hallén har trua på Sunnfjord-suksess

Yngve Hallén, dagleg leiar i eigedomsselskapet til Sogndal Fotball, var ein av arkitektane bak Fosshaugane Campus tidleg på 2000-talet. Han har klare meiningar om kva som gjorde at dei i si tid lukkast: dei ulike eigarane greidde å samarbeide, trass i motstridande eigeninteresser.

Likevel trur han kollegaane i Sunnfjord er dei beste til å dømme korleis dei skal greie å gjenskape suksessen der.

– Førde har vist seg flinke på mange område og eg trur verkeleg dei vil greie å samle skulane og få til det ungdommelege løftet det representerer, seier han.

Til toppen