KOORDINATOR: Lars Nesse har nyss starta i jobben som CWD-koordinator. Foto: Ole Ramshus Sælthun
KOORDINATOR: Lars Nesse har nyss starta i jobben som CWD-koordinator. Foto: Ole Ramshus Sælthun

Han er tilsett som CWD-koordinator

Lars Nesse er tilsett som CWD-koordinator for å jobba med tiltak i samband med skrantesjuka. 

Indre Sogn: – Det er for å få ei lokal forankring mellom kommunane og det offentlege. Kommunane kjem til å få mange oppgåver i samband med sjukdommen, både i høve hjorteforvalting, men ikkje minst beitenæringa, seier Nesse. 

Han starta i jobben heilt siste dagane av mars og har i utgangspunktet eit tre månaders engasjement.

– Første oppgåva som hastar mest blir å få til sperregjerde på Hemsedalsfjellet for å halda tam og vill rein skilde. Så det gjeld å få med grunneigarane og finna ein trasè ein kan einast om. Målet må vera å få sett opp gjerdet til sommaren.

Nesse har kontor på rådhuset i Lærdal, men fungerer som koordinator for alle nordfjellakommunane.

– I utgangspunktet varar engasjementet ut juni, så får me sjå an behovet. Men det første eg opplevde då eg kom på kontoret i denne jobben var at eg fekk ein e-post frå ein som takka for at det no fanst ein å forhalda seg til.

Til toppen