HELD FRAM: Steinar Øydvin vart på årsmøtet i Utdanningsforbundet Sogndal vald for to nye år som leiar. Foto: Privat.
HELD FRAM: Steinar Øydvin vart på årsmøtet i Utdanningsforbundet Sogndal vald for to nye år som leiar. Foto: Privat.

Han held fram som leiar

Steinar Øydvin vart på årsmøtet i Utdanningsforbundet Sogndal vald for to nye år som leiar.

Sogndal: Med seg i det nye styret valde årsmøtet Linda Rebni som ny leiarrepresentant, Marion Løvik frå grunnskulen og Gudrun Stenehjem frå barnehagane.

HELD FRAM: Steinar Øydvind held fram som leiar. 
HELD FRAM: Steinar Øydvind held fram som leiar. 

Frå før sit Kari Marie Navarsete frå høgskulen, Roar Erlandsen frå barnehagane og Kari Margrete Fardal frå Sogndal vidaregåande skule som medlemer av styret.

Årsmøtet vedtok elles prioriterte arbeidsmål for dei neste to åra og peikte på tilrettelegging av undervisingstilbod for flyktningar som noko av det viktigaste organisasjonen bør sjå på, opplyser dei i ei pressemelding.

Til toppen