FLEIRBRUK: Handball og turn er to av aktivitetane som vil få gode kår i ein ny fleirbrukshall, dersom dei førebelse planane blir gjeldande. Yngve Hallèn i Sogndal Fotball AS sit i styringsgruppa for prosjektet. Foto: Arkiv.
FLEIRBRUK: Handball og turn er to av aktivitetane som vil få gode kår i ein ny fleirbrukshall, dersom dei førebelse planane blir gjeldande. Yngve Hallèn i Sogndal Fotball AS sit i styringsgruppa for prosjektet. Foto: Arkiv. (Foto: Halvor Farsund Storvik/arkiv)

Han jobbar for å få på plass fleirbrukshall

I september skal skisseprosjektet vere ferdig.

Sogndal: Sogndal kommune er eigar av prosjektet, som er forankra i økonomiplanen til kommunen.

Yngve Hallén leiar styringsgruppa, som består av dei ulike eigarane på Fosshaugane Campus og ein representant får Sogndal idrettslag. I tillegg er det oppretta ei referansegruppe med dei framtidige brukarane, altså idretten og skulane.

– Dei har hatt tre møter og eitt treff og er dei som legg mykje av premissane for korleis dette arbeidet skrir fram, seier Hallèn.

Les også: Desse flyttar inn i innovasjonsbygget

Han seier det meste framleis er på teiknebrettet, men ønskjene i referansegruppa går i retning av ein vanleg idrettshall med handballbane og ein såkalla basishall med rom for diverse turn- og trampolineaktivitetar. 

Plasseringa er kokt ned til to alternativ: den eine på kvålesida av sognahallen og den andre mellom ungdomsskulen og idrettshallen, der det i dag går ein veg.

Andre ting som må avklarast i prosjektet er eigarstruktur og økonomi, både til investeringar og seinare drift. Prosjektrapporten blir overlevert i midten av september.

– Då er det opp til kommunen korleis dei vil ta dette vidare, seier Hallèn.

Til toppen